EDUCAŢIA ŞI MUNCA DECENTĂ (aspecte de gen)

Valentina BODRUG-LUNGU

Abstract


Conceptul muncii decente se bazează pe înţelegerea faptului că munca este o sursă de demnitate şi bunăstare perso-
nală, stabilitate a familiei, pace în comunitate. Or, educarea tinerilor, în calitate de viitori cetăţeni, pentru muncă decentă
reprezintă strategia majoră de oferire a şanselor pentru o viaţă decentă. Prezentul articol este dedicat analizei abordărilor
muncii decente, aspectelor egalităţii de gen în calitate de componentă importantă a muncii decente în contextul provocă-
rilor sociale, strategiilor educaţionale de prevenire a discriminării în câmpul muncii. Autorul vine cu exemple concrete
din experienţa de implementare a Proiectului „Fit for Fair – Învăţare globală pentru muncă decentă în industria articole-
lor sportive” (2013-2016), realizat cu suportul Comisiei Europene în 6 ţări.

EDUCATION AND DECENT WORK (gender aspects)


The concept of decent work is based on the understanding that work is a source of personal dignity and welfare,
family stability, peace in the community. Or educating young people as future citizens for decent work is in itself a major
strategy of providing opportunities for a decent life. This article is devoted to analysis of decent work’s approaches,
gender equality issues as important component of decent work in the context of the social challenges, educational
strategies to prevent discrimination in employment. The author presents the concrete examples from the experience of
implementing the project “Fit for Fair – Global learning for decent work in the sportswear industry” (2013-2016),
realized with the support of the European Commission in 6 countries.


Keywords


decent work, gender in development, gender equality, gender-based discrimination, global learning

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.