THE EXPERIENCE OF DANCE AS A CONDITION FOR FOSTERING SOCIAL, TRADITIONAL AND CULTURAL SKILLS AMONG EARLY CHILDHOOD

Sari KATZ-ZICHRONY

Abstract


An Early childhood dance program is a way to open the door to social competence, tradition learning and cultural
integration besides achieving motor skills. The past few decades have demonstrated that dance education and the use of
symbolic movement in early childhood, greatly enhance young children's learning. While a great amount of attention
has been devoted to understanding how a variety of learning modes function in young children, an understanding of the
benefits of dance education has not received strong recognition in the equation [3]. I suggest that movement and dance
are the first communicative "language" that enables learning. Creating new contexts in and through dance for learning
offers young children opportunities to understand and negotiate their community and the surrounding world.

DANSUL CA CONDIŢIE ÎN FORMAREA COMPETENŢELOR SOCIALE, TRADIŢIONALE ŞI CULTURALE ÎN PERIOADA COPILĂRIEI TIMPURII


Un program de dans specific copilăriei timpurii, pe lângă faptul că dezvoltă abilităţile motorii, este o modalitate de a
forma competenţe sociale prin învăţarea tradiţiilor şi de integrare culturală. Ultimele decade au demonstrat că educaţia
prin dans şi utilizarea mişcărilor simbolice în copilăria timpurie au un impact pozitiv asupra învăţării. În timp ce o
mare parte de atenţie a fost acordată înţelegerii funcţionării variabilelor moduri de învăţare la copii, înţelegerea
beneficiilor educaţiei prin dans nu s-a bucurat de aceeaşi recunoaştere din partea cercetătorilor. Sugerăm că mişcarea şi
dansul sunt primele limbaje de comunicare care autorizează învăţarea. Crearea noilor contexte în şi prin dans oferă
copiilor oportunităţi de a înţelege şi a negocia atât în cadrul comunităţii lor, cât şi în afara acesteia.


Keywords


Early Childhood, Dance education, Culture, Tradition, Social competence, Embodiment, Dance Language

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.