MODELUL PROIECTĂRII TRASEELOR INDIVIDUALE DE ÎNVĂŢARE ALE STUDENŢILOR ÎN MEDII DIGITALE

Ghenadie CABAC

Abstract


Abordarea individuală a instruirii, deşi permite a adapta procesul de formare la particularităţile individuale ale stu­denţilor, rămâne o abordare centrată pe profesor, iar calea după care studenţii parcurg o disciplină universitară (traseul de învăţare) este una şi aceeaşi. Pentru a implica plenar studenţii în activitatea de învăţare, didactica modernă propune individualizarea instruirii prin construirea de către student a propriului program de formare. În lucrare este descris modelul proiectării traseelor individuale de învăţare ca activitate comună a cadrului didactic şi a studentului.

MODEL DESIGN OF INDIVIDUAL LEARNING PATHWAY STUDENTS IN DIGITAL MEDIA

Although individual approach to training allows to adapt the teaching process to students’ individual character­ristics, it remains a teacher-centered approach, but the path students follow while acquiring an academic discipline (learning path) is the same. To fully engage students in learning activities, modern didactics individualizes instruct­tion by building the student's own training programme. The paper describes the model of designing individual learning paths as a joint activity between the teacher and the student.


Keywords


individual approach, individualization of teaching, individual learning path, instructional design, design model.

Full Text:

PDF

References


КОВАЛЕВА, Т.М. Материалы курса „Основы тьюторского сопровождения в общем образовании”: лекции 1-4. Москва: Педагогический университет „1 сентября”, 2010. 56 с.

CABAC, Gh. Individualizarea formării în medii digitale prin construirea traseelor individuale de instruire. În: Formarea universitară în medii digitale: cercetări teoretico-experimentale: Omagiu doctorului habilitat în pedagogie, pro¬fe¬so¬¬rului universitar Ilie Lupu. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi: Presa universitară bălţeană, 2015. 278 p.

ДЬЮИ, Д. Демократия и образование. Москва: Педагогика-Пресс, 2000. 384 с.

КОЛДАЕВ, В.Д. Моделирование индивидуального образовательного маршрута студента в учебном процессе вуза. В: Сибирский педагогический журнал, 2012, №3.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.