VIOLENŢA ÎN ŞCOALĂ: REALITĂŢI ŞI STRATEGII DE COMBATERE

Ali ABU RIA

Abstract


Actualmente, violenţa în şcoală reprezintă o problemă de gravitate majoră. Violenţa generează violenţă, creând un lanţ vicios intergeneraţional, fiind confirmat impactul violenţei asupra elevilor agresaţi şi abuzatorilor. Existenţa dife­ren­ţelor de gen în abordarea violenţei, formele de agresivitate impun intervenţii sensibile la dimensiunea de gen. Consi­derăm necesară abordarea problemei privind violenţa în şcoală din perspectiva protecţiei drepturilor fetelor şi ale băieţi­lor. Totodată, eliminarea violenţei din şcoli reprezintă nu doar un angajament al statului, dar şi o strategie de reducere şi prevenire a violenţei în societate.

VIOLENCE IN SCHOOL: REALITIES AND COMBATING STRATEGIES

In this article we find that violence in school is an actual problem. Violence generates violence, creating a vicious intergenerational chain; confirmed the impact of violence on students abused and abusers. The existence of gender differences in addressing violence, forms of aggression, requires gender sensitive interventions. We consider necessary to address violence in schools in terms of protecting the rights of girls and boys. At the same time, elimination of violence in schools is not only a commitment of state, also a strategy for reducing and preventing violence in the society.


Keywords


violence in school, harassment, bullying, gender differences, children's rights, non-violent behavior.

Full Text:

PDF

References


Ending Violence Against Children: Six Strategies for Action. United Nations Children’s Fund. UNICEF, September 2014.

Bullying-ul în rândul copiilor. Studiu sociologic la nivel naţional. Organizaţia Salvaţi Copiii, România, 2016.

Ending Violence Against Children: Six Strategies for Action. United Nations Children’s Fund.

Hărţuirea: Putem ajuta cu toţii la încetarea acesteia. Un ghid pentru părinţii elevilor din învăţământul primar şi secundar. Imprimeria Regală pentru Ontario, Primăvara 2013.

Tackling Violence in Schools: A global perspective. Bridging the gap between standards and practice. Office of the Special Representative of the Secretary General on Violence against Children. UNICEF, 2012.

Violenţa în şcoală. Bucuresti: ALPHA MDN, 2006.

Rapport Mondial sur la violence et la santé, sous la direction de Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi, Lozano-Ascencio, OMS. Genève, 2002.

Tackling Violence in Schools: A global perspective. Bridging the gap between standards and practice. Office of the Special Representative of the Secretary General on Violence against Children.

Ibidem.

Hărţuirea: Putem ajuta cu toţii la încetarea acesteia.

Stopping Violence in Schools: A Guide for Teachers. UNESCO, 2014.

SELAH-SHAYOVITS REVITAL. School for Aggression: Types of Adolescent Aggression in School Students and School Dropouts. In: International Journal of Adolescence and Youth, 2004, vol.11, p.303-316.

SOEN, D. School Violence and its Prevention in Israel. În: International Education Journal 2002, vol.3, no3, p.188-205.

Bullying-ul în rândul copiilor. Studiu sociologic la nivel national.

PEREZNEITO, P.C., HARPER, B.C., COARASA, J. The Economic Impact of School Violence. London, Plan International and Overseas Development institute, p.vi.

Stopping Violence in Schools: A Guide for Teachers.

PEREZNEITO, P.C. HARPER, B.C., COARASA, J. Op.cit.

Preventing Bullying: The Role of Public Health and Safety Professionals. Children’s Safety Network, 2011.

https://www.childrenssafetynetwork.org/sites/childrenssafetynetwork.org/files/PreventingBullyingRolePublicHealthSafetyProfessionals.pdf

SELAH-SHAYOVITS REVITAL. Op.cit.

ANTONOWICZ, L. Too Often in Silence. A report on school-based violence in West and Central Africa. UNICEF, Plan West Africa, Action Aid, Save the Children Sweden, 2010.

SOEN, D. Op.cit.

ELLERY F., KASSAM, N., BAZAN, C. Prevention Pays: the economic benefits of ending violence in schools. London: Plan International & Overseas Development Institute, 2010.

SELAH-SHAYOVITS REVITAL. Op.cit.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.