CUMULATIVE SYSTEM OF STUDENTS’ COMPETENCIES ASSESSMENT IN HIGHER EDUCATION

Vladimir GUŢU

Abstract


This article is dedicated to the problem of competencies assessment, which is a new reference framework of edu­cational outcomes. It proposes a systemic and contextual approach to this process focusing on the following issues: understanding the multifunctional phenomenon of competencies, gradual manifestation of competencies in different contexts, diversified range of assessment forms and techniques determined by the contexts and peculiarities of com­pe­tence’s manifestation, accumulation of points during learning-assessment process, determination of ranking concerning the level of competencies possession.

SISTEMUL CUMULATIV DE EVALUARE A COMPETENŢELOR LA STUDENŢI ÎN CADRUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR

Articolul este dedicat problemei privind evaluarea competenţelor – un nou cadru de referinţă al finalităţilor educaţionale. Se propune o abordare sistemică şi contextuală a acestui proces axată pe: înţelegerea fenomenului polifuncţional al competenţelor, manifestarea graduală a competeneţelor în diferite contexte, ansamblu diversificat de forme şi tehnici de evaluare determinate de contexte şi particularităţile de manifestare a competenţei, acumularea de punctaj pe parcursul procesului de învăţare-evaluare, stabilirea clasamentului privind nivelul de posedare a competenţelor.


Keywords


competenţe, evaluarea competeneţelor, clasament, taxonomia competeneţelor, metodologia evaluării competeneţelor, nivelul de formare a competeneţelor, unitate de învăţare, gradualitatea şi polifuncţionalitatea com­petenţelor.

Full Text:

PDF

References


ROEGIERS, X. La pédagogie de l'intégration. En: Bref. Mars, 2006.

HENRY, J., CORMIER V. Qu’est-ce qu’une compétence? In: Les archives de DISCAS, 2006.

GUŢU, Vl. (coord.), BÎRNAZ, N., DANDARA, O., GORAŞ-POSTICĂ, V., HANDRABURA, L., MURARU, E., PALADI, F., ŞEVCIUC, M., VELIŞCO, N. Cadrul de referinţă al curriculumului universitar. Chişinău: CEP USM, 2015, 104 p.

Ibidem.

КАНИНА, Н.П. Предложения по внедрению комплексного подхода к оцениванию компетенций. В: Alma Mater, 2014, №1, с.65-69.

GUŢU, Vl. (coord.), BÎRNAZ, N., DANDARA, O., GORAŞ-POSTICĂ, V., HANDRABURA, L., MURARU, E., PALADI, F., ŞEVCIUC, M., VELIŞCO, N. Op.cit.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.