DIFFICULTIES THAT ARAB STUDENTS FACE IN LEARNING ENGLISH

Kassem BAHEEJ

Abstract


Jordan English is not used in everyday situations. Arab students face problems of learning English, both in writing
and in speech. They find it hard to learn English in their native country, where language is Arabic. The only way to
learn English in Jordan is through formal training, ie inside the classroom foreign language teachers are native speakers
of Arabic. There is little opportunity to learn English through natural interaction in the target language. This is possible
only when students are faced with native speakers of English who come to the country as tourists, and this happens very
rarely.

DIFICULTĂŢI CU CARE SE CONFRUNTĂ STUDENŢII ARABI CARE ÎNVAŢĂ LIMBA ENGLEZĂ


În Iordania, limba engleză nu este utilizată în situaţii cotidiene. Studenţii arabi se confruntă cu probleme de învăţare
a limbii engleze, atât în scris, cât şi în vorbire. Lor le vine greu să înveţe limba engleză în ţara lor natală, dat fiind că
limba maternă este araba. Singura modalitate de a învăţa limba engleză în Iordania este prin instruire formală, adică în
sala de clasă în care profesorii de limbă străină sunt vorbitori nativi de limbă arabă. Există puţine şanse de a învăţa
limba engleză prin interacţiune naturală în limba-ţintă. Acest lucru este posibil numai atunci când elevii conversează cu
vorbitori nativi de limbă engleză, care vin în ţară în calitate de turişti, ceea ce se întâmplă foarte rar.


Keywords


difficulties in learning English

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.