UNELE ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE DE SPORIRE A EFICIENȚEI PERSONALE ÎN CONTEXTUL CONSILIERII ONTOLOGICE COMPLEXE, AUTOCONSILIERII ȘI AL AUTOPERFECȚIONĂRII

Larisa CUZNEŢOV

Abstract


Articolul reprezintă un studiu teoretico-aplicativ ce reflectă unele aspecte metodologice de sporire a eficienței per­sonale în contextul consilierii ontologice complexe, autoconsilierii și al autoperfecționării persoanei. Pe parcurs a fost precizată aplicarea termenilor de: om, individ, persoană, personalitate; au fost analizate și esențializate perspectivele de abordare a personalității (atomistă, structurală, sistemică, psihosocială); modelul sintetic-integrativ al personalității în concepția lui M.Zlate; pozițiile de bază ale școlii psihanalitice: dezvoltarea cunoștințelor și abilităților metacognitive în cadrul consilierii, autoconsilierii și al orientării persoanei spre autoperfecționare.

SOME THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF OPTIMIZATION OF PERSONAL EFFECTIVENESS IN THE CONTEXT OF A COMPREHENSIVE ONTOLOGIC AL COUNSELING AND SELF-IMPROVEMENT

 

The article is a theoretical and practical study. It reflects some methodological aspects of increasing personal effectiveness in the context of counseling, self-identity and self-improvement of the person. In this article, the use of terms has been identified: human, individual, person, personality; were analyzed and refined approaches of personality (atomistic, structural, systemic and psychosocial); presented and analyzed the Synthetic-integrative model of personality of M.Zlate. Also, this article describes the main provisions of school of psychoanalysis, the development metacognitive knowledge and metacognitive skills in counseling and self-improvement of the person.


Keywords


human, individual, person, personality, approach to personality, synthetically-integrative model of personality, personal effectiveness/ self-efficacy, school of psychoanalysis, metacognitive knowledge and metacognitive skills, com­prehensive ontological

Full Text:

PDF

References


ENĂCHESCU, C. Tatat de psihologie morală. Iași: Polirom, 2008.

Ibidem.

ALLPORT, G. Structura și dezvoltarea personalității. București: Editura Didactică şi Pedagogică, 1981.

DAFINOIU, I. Personalitatea. Metode calitative de abordare. Observația și interviul. Iași: Polirom, 2002.

ZLATE, M. Eul și personalitatea. Ed. a treia, adăugată. Bucureșt: Trei, 2002.

FLAVELL, J.H. Metacognitive aspects of problem-solving. In: The nature of intelligence / coord. Resnick L.B. Hillsdale LEA NJ, 1976, p.231-235.

SĂLĂVĂSTRU, D. Psihologia învățării. Teorii și aplicații educaționale. Iași: Polirom, 2009.

ZLATE, M. Op.cit.

GUILGORD, J.P. Personality. New-York: Mc. Graw-Hill, 1936.

LEWIN, K. Principles of Toplogical Psychology. New-York: Mc. Graw-Hill, 1936.

GOLU, M., DICU, A. Introducere în psihologie. București: Editura Științifică, 1972.

DAFINOIU, I. Op.cit.

DUMITRU, I.Al. Consiliere psihopedagogică. Baze teoretice și sugestii practice. Iași: Polirom, 2008.

GOLU, M., DICU, A. Op.cit.

LEWIN, K. Op.cit.

КРЭЙН, У. Психология развития человека. 25 главных теорий. Санкт-Петербург: Прайм – Еврознак, 2007.

ZLATE, M. Op.cit.

Ibidem.

DUMITRU, I.Al. Op.cit.

ZLATE, M. Op.cit.

Ibidem.

ALLPORT, G. Op.cit.

CUZNEȚOV, L. Filosofia practică a familiei. Chișinău: CEP USM, 2013.

DAFINOIU, I. Op.cit.

ENĂCHESCU, C. Op.cit.

FLAVELL, J.H. Op.cit.

КРЭЙН, У. Op.cit.

ХЭЙЕС, Н., ОРЕЛЛ, С. Введение в психологию. Базовое издание от мировых экспертов. Москва: Эксмо, 2003.

CUZNEȚOV, L. Consilierea și educația familiei. Introducere în consilierea ontologică complexă a familiei. Chișinău: Primex-com SRL, 2015.

DUMITRU, I.Al. Op.cit.

ХЭЙЕС, Н., ОРЕЛЛ, С. Op.cit.

DUMITRU, I.Al. Op.cit.

КРЭЙН, У. Op.cit.

ХЭЙЕС, Н., ОРЕЛ, С. Op.cit.

FLAVELL, J.H. Op.cit.

Ibidem.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.