VIOLENŢA DOMESTICĂ PRIN PRISMA POLITICILOR INTEGRATE

Valentina BODRUG-LUNGU

Abstract


Prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei în familie, recunoscut drept flagel care afectează grav victimele, necesită intervenţii coordonate şi prompte din partea tuturor structurilor abilitate în domeniu. Implementarea politicilor integrate ar permite intervenţia eficientă în cazurile de violenţă împotriva femeilor şi de violenţă în familie prin asigura­rea unei abordări de coordonare şi cooperare multisectorială care, totodată, să asigure că politicile adoptate sunt funda­men­tate pe date statistice. În prezentul articol propunem Modelul „Romaniţei”, care presupune formarea unei filosofii comune asupra protecţiei şi asistenţei victimelor violenţei, având la bază drepturile şi necesităţile acestora.

DOMESTIC VIOLENCE THROUGH INTEGRATED POLICIES

Preventing and combating domestic violence, recognized as the scourge seriously affecting victims require prompt and coordinated interventions by all authorized structures in the area. Implementation of integrated policies would allow effective intervention in cases of violence against women and domestic violence by providing a multi-sectoral approach that coordination and cooperation while ensuring that the policies adopted are based on statistical data. In this article we propose model "Flower" which involves the formation of a common philosophy on protection and assistence of victims of violence, based on her rights and needs.


Keywords


integrated policies, common philosophy, victims of violence, domestic violence, gender-based violence.

Full Text:

PDF

References


DAY, A., CHUNG, D., O’LEARY, P., JUSTO, D., MOORE, M., CARSON, E., GERACE, A. Integrated responses to domestic violence: Legally mandated intervention programs for male perpetrators. In: Trends & issues in crime and criminal justice, 2010, no.404.

Studiul naţional „Violenţa faţă de femei în familie”. BNS, UNDP, UNWomen, UNFPA. Chişinău, 2011.

Public Policies on Domestic Violence.

DAY, A., CHUNG, D., O’LEARY, P., JUSTO, D., MOORE, M., CARSON, E., GERACE, A. Op.cit.

Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, adoptată la Istanbul la 11 mai 2011, art.3.

Legea cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie, nr.45 din 01.03.2007. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.55-56, art.178. http://lex.justice.md/md/ 327246/.

Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice.

Declaraţia ONU cu privire la eliminarea violenţei împotriva femeilor, 1993.

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, nr.196 din 28.07.2016, art.VI. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.306-313.

Multi-sectoral response to GBV An effective and coordinated way to protect and empower GBV victims/survivors. UNFPA. East European Institute for Reproductive Health. Romania, 2015.

Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.