FORMAREA CONCEPȚIEI DESPRE LUME LA ELEVII DE VÂRSTĂ ȘCOLARĂ MICĂ ÎN CONTEXTUL EDUCAȚIEI INTELECTUALE

Vasile PANICO, Valentina FLUERAR

Abstract


Lucrarea este consacrată procesului de formare a concepției despre lume la elevii de vârstă școlară mică în contextul educației intelectuale. Totodată, este elucidat mecanismul de realizare a interrelațiilor dintre aceste două componente ale educației. Sunt caracterizate componentele structurale ale concepției despre lume: cunoștințele, abilitățile și capacitățile creative de ordin conceptual, opiniile, convingerile și idealurile conceptuale.

THE FORMATION OF THE CONCEPTION OF THE WORLD AT SMALL SCHOOL AGE PUPILS IN THE CONTEXT OF INTELLECTUAL EDUCATION

 

The work is dedicated to the concept process of training about the world of school students in the context of intellectual education it’s elucidates the mechanism of intersection of these two components of education. The paper reflects and describes the structural components of the conception of the world. These are: the knowledge, the skills and the capabilities of creative conception, opinions, beliefs and idealist conceptions.


Keywords


conception of the world, intellectual education of the student, the structure of the conception of the world, the relationships between the process of forming the conception of the world and the process of intellectual education of the pupils.

Full Text:

PDF

References


Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014 – 2020 „Educația – 2020”. Aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.944 din 14 noiembrie 2014.

Promovarea coerentă a valorilor în cadrul instituţiilor de învăţământ. Chişinău: Lumina, 1995.

ПЛУЖНИКОВА, Е.А. Формирование научного мировоззрения школьников средствами межпредметной интеграции. Армавир: АГПА, 2010.

ЗВЕРЕВА, М.И. Формирование мировоззрения в современной школе. Москва: Спутник, 2008.

Curriculum școlar: clasele I-IV. Chișinău, 2010.

PANICO, V. Pedagogie. Seminare şi lucrări practice. Chişinău: UST, 2007.

PANICO, V., GUBIN, S., PANICO, D., MUNTEANU, T. Conceptul şi modelul educaţiei pentru schimbare şi dez-voltare. Chişinău: UST, 2011.

PANICO, V. Op.cit.

Promovarea coerentă a valorilor în cadrul instituţiilor de învăţământ. Chişinău: Lumina, 1995.

Ibidem.

ПЛУЖНИКОВА, Е.А. Op.cit.

ЗВЕРЕВА, М.И. Op.cit.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.