MOTIVAŢIA – ELEMENT ESENŢIAL ÎN FORMAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE

Maria CRISTEI

Abstract


În articolul de faţă este realizată o analiză calitativă, legată de motivaţia studenţilor în procesul de formare/dezvoltare profesională în învăţământul superior. Datele prezentate în articol sunt rezultatele unui studiu prin aplicarea metodelor sociologice de cercetare a studenţilor de la diferite specialităţi ale Facultăţii de Matematică şi Informatică din cadrul Universităţii de Stat din Moldova.

MOTIVATION-ESSENTIAL ELEMENT IN TRAINING PROFESSIONAL COMPETENCIES

The present article aims to achieve a qualitative analysis related to student motivation in the training and professional development in higher education. The data presented in the article are the results of a sociological study among the stu­dents of the Faculty of Mathematics and Computer Science,MoldovaStateUniversity.


Keywords


motivation, software technologies, perception.

Full Text:

PDF

References


CRISTEI, M. Sistemele software de instruire ca suport indispensabil în formarea şi dezvoltarea competenţelor pro-fesionale (Preliminarii pentru un studiu calitativ elaborat). În: Studia Universitatis Moldaviae, 2016, nr.5(95). Seria „Ştiinţe ale educaţiei”, p.155-161. ISSN 1857-2103.

VIAU, R. La motivation en context scolaire. Bruelles: De Boek&Larcier (2 ed.), 1997.

CRISTEI, M. Sistemele computerizate de instruire: implementare şi aplicare. În: Rezumatele comunicărilor. Confe-rinţa ştiinţifică cu participare internaţională „Interferenţe universitare – integrare prin cercetare şi inovare”. Seria „Ştiinţe naturale, exacte şi inginereşti”. Universitatea de Stat din Moldova, 25-26 septembrie 2012. Chişinău, 2012, p.197-198.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.