MIZA VALORIFICĂRII INTERDISCIPLINARITĂŢII ÎN INVESTIGAREA PEDAGOGICĂ A FORMĂRII CULTURII RELAŢIILOR INTERGENE¬RAŢIONALE

Carolina CALARAŞ

Abstract


Articolul reprezintă un studiu teoretic ce reflectă miza şi importanţa valorificării interdisciplinarităţii în investigarea pedagogică a formării culturii relaţiilor intergeneraţionale. Studiul conţine fundamentarea ştiinţifică şi descrierea Mode­lu­lui de valorificare a interdisciplinarităţii în investigarea formării culturii relaţiilor intergeneraţionale, inclusiv a Spi­ralei şi criteriilor de explorare a interdisciplinarităţii în cercetarea formării relaţiilor intergeneraţionale cu specificarea impli­cării ansamblului de ştiinţe socioumanistice.

THE VALUE OF INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS IN PEDAGOGICAL CULTURE STUDY OF RELATIONS BETWEEN THE GENERATIONS

This article is a theoretical study, which reflects the importance of harnessing interdisciplinary training in investigating pedagogical culture of intergenerational relations. The study provides a scientific description of interdisciplinary training models in the study of cultural relations between the generations, as well as the spiral and criteria for interdisciplinary training for the relations between the generations.


Keywords


culture of intergenerational relationships, intra-disciplinary approach, interdisciplinary approach, multidisciplinary approach, pedagogical investigation, spiral of interdisciplinary exploration, the value of criteria of interdisciplinarity.

Full Text:

PDF

References


CRISTEA, S. Dicţionar de pedagogic. Chişinău-Bucureşti: Litera Internaţional, 2000.

CUCOŞ, C. Pedagogie. Iaşi: Polirom, 2006.

CUZNEŢOV, L. Tratat de educaţie pentru familie. Pedagogia familiei. Chişinău: CEP USM, 2008.

GUŢU, Vl. Pedagogie. Chişinău: CEP USM, 2013

CRISTEA, S. Dicţionar de pedagogic. Chişinău-Bucureşti: Litera Internaţional, 2000.

JASPERS, K. Texte filosofice. Bucureşti: Editura Politică, 1986

STĂNCIULESCU, E. Sociologia educaţiei familiale. Iaşi: Polirom, 2002.

ENĂCHESCU, C. Tratat de psihologie morală. Iaşi: Polirom, 2008.

DURKHEIM, E. Educaţie şi sociologie. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1980.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.