REALIZAREA LEGĂTURILOR INTERDISCIPLINARE PRIN LECŢII INTEGRATE

Teodora VASCAN

Abstract


În articol este abordată problema integrării disciplinelor de învăţământ, accentul fiind pus pe legătura dintre infor­ma­tică şi matematică. Sunt identificate şi analizate avantajele şi rolul profesorului şi al studenţilor în organizarea lecţiilor integrate. Autorul propune o metodologie de realizare a legăturilor interdisciplinare dintre cursurile Grafica asistată de calculator şi Geometrie.

REALIZATION OF THE INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS BY INTEGRATED LESSONS

The article discussed the problem of integrating the disciplines of education, focusing on the connection between computer science and mathematics. They are identified and analyzed the benefits and role of the teacher and students in organizing integrated lessons. The author proposes a methodology for realization interdisciplinary connections between courses Computer Graphics and Geometry.


Keywords


integration, interdisciplinary connections, integrated education, integrated lessons.

Full Text:

PDF

References


https://dexonline.ro/definitie/integrare

ЛОШКАРЕВА, Н.А. Место межпредметных связей в системе дидактических принципов советской дидактики. В: Н.А. Лошкарева. Межпредметные связи в процессе преподавания основ наук в средней школе. Москва, 1973, с.36-37.

ДАНИЛЮК, А.Я. Теория интеграции образования. Ростов на Дону: Изд-во Рост. пед. ун-та, 2000. 440 с.

http://www.thirteen.org/edonline/concept2class/interdisciplinary/index_sub2.html

VASCAN, T. Formarea competenţelor profesionale în cadrul disciplinei „Grafica asistată de calculator” prin core-larea optimă cu cursul de matematică. În: Materialele Conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională „Învăţământul superior din Republica Moldova la 85 de ani”, UST. Chişinău, 2015, p.176-183.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.