ABORDAREA EDUCAŢIEI ANTREPRENORIALE ÎN RÂNDUL STUDENŢILOR

Mariana MARINESCU, Mihai BOTEA

Abstract


Curriculumul şcolar şi modulul antreprenorial oferă elevilor/studenţilor instrumentele necesare pentru a gândi creativ şi a rezolva probleme într-o manieră eficientă. Educaţia antreprenorială se realizează în pregătirea iniţială, elevii/ stu­denţii fiind aproape de angajare, iar derularea activităţilor independente poate fi o opţiune importantă pentru ei.

Prezenta lucrare redă rezultatele unui chestionar aplicat studenţilor, privind locul şi rolul educaţiei antreprenoriale în sistemul de învăţământ universitar românesc.

THE APPROACH OF ENTREPRENEURIAL EDUCATION AMONG STUDENTS

School curricula and entrepreneurial module gives to the pupils/students the tools necessary to think creatively and to solve problems in an effective manner. Entrepreneurship education is realized in initial training, as pupils/students are close to employment and deploying independent activities can be an important option for them.

The present paper presentes the results of a survey given to the students regarding the place and role of entrepreneurship education in the Romanian education system.


Keywords


entrepreneurial education, entrepreneurs, entrepreneurial culture, university educational system.

Full Text:

PDF

References


http://akcees.com./wp-content/uploids/2013/09/Akcees-StudiuAntreprenoriat.pdf/accesat10.01.2017

JELESCU, P., ELPUJAN, O. Antreprenoriatul – un imperativ în formarea profesională a specialiştilor. În: Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Învăţământul superior: valenţe şi opurtunităţi educaţionale, de cercetare şi transfer inovaţional”, 28, 29 septembrie 2016, Universitatea de Stat din Moldova. Chişinău: CEP USM, p.59-62.

Comunicare a Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor. Planul de Acţiuni Antreprenoriat 2020. Relansarea spiritului de întreprindere în Europa.

On-line://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2012/RO/1 (Accesat: 15.01.2017)

MARINESCU, M., BLÂNDUL, V.C., GIURĂU, A.L. Entrepreneurship skill formation organizing practical training in higher education. In: Entrepreneurship via Creativity for European Citizenship in Education / coord. Os man Titrek (Ed.), LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrucken, Germany, 2015, p.116-135.

http://www.detice.sakarya.edu.tr (Accesat: 15.01.2017).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.