ABORDĂRI TEORETICE ŞI IMPLICAŢII PRACTICE ÎN CONSILIEREA FAMILIEI CU PREADOLESCENŢI

Olga RĂILEANU

Abstract


Consilierea psihopedagogică a familiei cu preadolescenţi vizează un set de acţiuni speciale desfăşurate sistematic, realizate de consilier în baza abordărilor ştiinţifice şi a experienţelor avansate din domeniul consilierii psihopedagogice. În funcţie de situaţia concretă, de specificul abordărilor şi tendinţelor ştiinţifice privind formarea competenţelor parentale ale adultului şi orientarea preadolescentului spre armonizarea relaţiilor cu părinţii, consilierul îşi va individualiza inter­venţia. Prin consilierea familiei devine posibilă cultivarea membrilor ei în direcţia formării eficienţei personale în dezvol­tarea şi autoperfecţionarea personalităţii sale.

THEORETICAL APPROACHES AND PRACTICAL IMPLICATIONS IN FAMILY COUNSELING WITH PRETEENS

Psycho-pedagogical counseling with preteens target a range of actions carried out systematic pedagogical counselor based on scientific approaches and experiences in pedagogical counseling. Depending on the concrete situation, the specific of scientific approaches and tendencies on parental adult skills training and orientation towards harmonization preteen relationships with parents, the counselor will individualize the intervention. By providing counseling of the family members becomes possible to grow them in shaping the effectiveness of self-improvement and personal development of his personality.


Keywords


psycho-pedagogical counseling, family counseling, psychodynamic approaches, behavioral approaches, humanistic and existential approach, eclectic-integrative approaches.

Full Text:

PDF

References


BĂBAN, A. Consiliere educaţională. Ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi consiliere. Cluj-Napoca: Editura Ardealului, 2009. 307 p.

COCORADĂ, E. (coord.) Consiliere psihopedagogică. Sibiu: Psihomedia, 2004.

CUZNEŢOV, L. Consilierea şi educaţia familiei. Introducere în consilierea ontologică complexă a familiei. Chişinău: Primex-Com SRL, 2015. 488 p.

CUZNEŢOV, L. Tratat de educaţie pentru familie. Pedagogia familiei. Chişinău: CEP USM, 2008. 624 p.

DAFINOIU, I. Elemente de psihoterapie integrativă. Iaşi: Polirom, 2007. 230 p.

DIMITRIU-TIRON, E. Consiliere educaţională. Iaşi: Institutul European, 2005. 267 p.

DUMITRU, I.Al. Consiliere psihopedagogică. Iaşi: Polirom, 2008. 332 p.

HOLDEVICI, I. Elemente de psihoterapie. Bucureşti: ALL, 1996. 232 p.

LUPU, D.A. Consilierea psihopedagogică asupra diadei stima de sine-reuşita şcolară. Braşov: Editura Universităţii Transilvania, 2011. 181 p.

MITROFAN, I. Psihoterapia experienţială. Bucureşti: Infomedica, 1997. 359 p.

PASCARU-GONCEAR, V. Fumdamente teoretice şi metodologice ale formării competenţei de consiliere psiho-pedagogică la studenţi: Teză de doctor în pedagogie (533.02). Chişinău, 2014.157 p.

ROGERS, C. The interpersonal relationship: the core of guidance. In: Harvard Educational Review, 1962, vol.32, p.416-429.

TOMŞA, Gh. Consilierea şi orientarea în şcoală. Bucureşti: Casa şi Editura de Presă „Viaţa Românească”, 1999.

Vrăsmaş, E.A. Consilierea şi educaţia părinţilor. Bucureşti: Aramis, 2002. 176 p.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.