CONFLICTUL MUNCĂ-FAMILIE LA ANGAJAŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA: REPERE METODOLOGICE ŞI REZULTATE PRELIMINARE

Viorica ȘAITAN

Abstract


În prezentul studiu ne-am propus să analizăm rezultatele unui studiu privind percepţiile cu referire la conflictul muncă-familie, suportul organizaţional, epuizarea emoţională şi satisfacţia de viaţă la angajaţii din Republica Moldova. Respectiv, vom propune pentru discuţie metodologia pentru studiul conflictului muncă-familie, adaptată şi validată în cadrul pro­iec­tului „Interferenţe dintre viaţa profesională şi cea privată. Aspecte interculturale, experienţe locale şi strategii de intervenţie”, prezentând o parte din aceste scale: Scala de percepţie a suportului organizaţional; Scala privind conflictul muncă-familie; Scala privind epuizarea emoţională şi Scala privind percepţia satisfacţiei de viaţă. Rezultatele cercetării arată că în ambele loturi examinate de noi nu există diferenţe semnificative privind percepţia conflictului şi a suportului organizaţional. Diferenţe se atestă în ceea ce priveşte epuizarea emoţională, femeile resimt un nivel mai înalt al epuizării emoţionale maxime, comparativ cu bărbaţii, deşi ambele grupuri reflectă în egală măsură scoruri medii ale epuizării emoţio­nale. Referitor la percepţia satisfacţiei de viaţă, subiecţii de gen masculin manifestă un nivel puţin satisfăcut cu tendinţe spre puţin nesatisfăcut, comparativ cu cei de gen feminin care manifestă un nivel satisfăcut cu tendinţe spre satisfăcut.

WORK-FAMILY CONFLICT AT THE EMPLOYEES FROM REPUBLIC OF MOLDOVA: METHODOLOGY AND PRELIMINARY RESULTS

In this study, we aimed to analyse the data referring to the perceptions of the work-family conflict, the organisational support, the emotional exhaustion and life satisfaction of the employees fromMoldova. Accordingly, we will propose to discuss the methodology for the study of the work-family conflict, adapted and validated within the project "Interference between work and private life. Intercultural issues, local experiences and intervention strategies", presenting some of these scales: The scale of perceiving organizational support; the scale referring to work-family conflict; the scale on emotional exhaustion and the scale on perception of life satisfaction. Research results show that there are no significant differences in the perception of conflict and organizational support. Differences are registered in terms of emotional exhaustion; a woman experiences a higher level of maximum emotional exhaustion than men do, although both groups equally reflect the average scores of emotional exhaustion. Regarding the perception of life satisfaction, male subjects exhibit a level less satisfied than dissatisfied with tendencies towards compared to those of females who show a satisfactory level tending to satisfy.


Keywords


work-family conflict, gender, emotional exhaustion, the organisational support, life satisfaction.

Full Text:

PDF

References


GREENHAUS, J.H., BEUTELL, N.J. Sources of conflict between work and family roles. In: The Academy of Management Review, 1985, 10 (1), p.76-88.

Ibidem.

PEETERS, M., MONTGOMER,Y.A., BAKKER, A, SCHAUFELI, A. Balancing work and home: how job and home demands are related to burnout. In: International Journal of Stress Management, 2005, vol.12, no.1, p.43-61.

Ibidem.

CINAMON, R.G. Anticipated Work-Family Conflict: Effects of Gender, Self-Efficacy, and Family Background. In: The Career Development Quarterly, 2006, vol.54, p.202-205.

SULEA, C., VÎRGĂ, D., GALBEN, N. Scala Conflict Muncă-Familie: Analiza proprietăţilor psihometrice ale ver-siunii în limba română. În: Psihologia resurselor umane, 2012, vol.8, nr.2, p.10-20.

GREENHAUS, J.H., BEUTELL, N.J. Op.cit.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.