IMPACTUL, INTERFERENŢELE ŞI VALOAREA INTELIGENŢEI EMOŢIONALE ÎN ASIGURAREA SUCCESULUI PROFESIONAL AL CADRELOR DIDACTICE

Elena RUSU

Abstract


Inteligenţa emoţională este considerată un predictor de încredere al succesului profesional, oferind mai multe opor­tunităţi în adaptarea socială, perceperea corectă a emoţiilor, luarea deciziilor, stabilirea şi menţinerea relaţiilor interper­sonale pozitive, integrarea profesională eficientă. Cadrele didactice cu nivel înalt al inteligenţei emoţionale pot să iden­ti­fice şi să gestioneze corect atât propriile emoţii, cât şi ale celorlalţi. Ele cooperează eficient în cadrul grupurilor de muncă, au o puternică motivaţie intrinsecă, sunt flexibile în comportament, pot evita şi rezolva conflictele ce apar, sunt mai abile şi optimiste. Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a investigaţiei rezidă în abordarea fenomenului privind inteligenţa emo­ţională în asigurarea succesului profesional al cadrelor didactice.

THE IMPACT, INTERFERENCES AND VALUE OF THE EMOTIONAL INTELLIGENCE IN GUARANTEEING PROFESSIONAL SUCCESS OF THE TEACHERS

Emotional intelligence is considered a trustworthy predictor of the professional success, offering several opportunities in social adaptation, in right perception of the emotions, at taking decisions, in establishing and maintaining positive interpersonal relationships, in efficient professional integration. Teachers with hight level of emotional intelligence can correctly identify and manage their own and others emotions, can cooperate efficiently inside working groups, have a strong inner motivation, are flexible in their behaving, can avoid and solve conflicts, are more skillful and optimistic. The scientifical novelty and originality of the investigation consists in approaching the phenomenon of emotional intelli­gence in guaranteeing professional success of the teachers.


Keywords


intelligence, emotional intelligence, general intelligence, interferences of the emotional intelligence, professional success, teachers.

Full Text:

PDF

References


STEIN, S.J., BOOK, H.E. Forţa inteligenţei emoţionale: inteligenţa emoţională şi succesul vostru. Bucureşti: ALLFA, 2003. 288 p.

ALBRECHT, K. Inteligenţa socială. Noua ştiinţă a succesului. Bucureşti: Curtea Veche, 2007. 336 p.

CARUSSO, D.R. Aplicabilitatea practică a modelului inteligenţei emoţionale la locul de muncă. Bucureşti: EDP, 1999. 215 p.

COJOCARU-BOROZAN, M. Teoria culturii emoţionale: Studiu monografic asupra cadrelor didactice. Chişinău: Tip. UPS „Ion Creangă”, 2010. 239 p.

FODOR, I.D. Inteligenţa emoţională şi stilurile de conducere. Iaşi: Lumen, 2009. 152 p.

GOLEMAN, D. Inteligenţa emoţională. Bucureşti: Curtea veche Publishing, 2008. 430 p.

МАНОЙЛОВА, М. А. Акмеологическое развитие эмоционального интеллекта учителей и учащихся. Псков: ГТГПИ. 2004. 140 с.

RUSU, E. Formarea inteligenţei emoţionale a studenţilor pedagogi. Chişinău: Garamond, 2015. 218 p.

GOLEMAN D. Inteligenţa emoţională – cheia succesului în viaţă. Bucureşti: Alfa, 2004. 376 p.

ROCO, M. Creativitate şi inteligenţă emoţională. Iaşi: Polirom, 2004. 248 p.

NĂSTASĂ, L.E. Educaţia inteligenţei emoţionale. Program de formare-dezvoltare continuă a cadrelor didactice. Braşov: Compas-management, 2011. 70 p.

MARCUS, S. ş.a. Empatia şi relaţia profesor-elev. Bucureşti: Editura Academiei, 1987. 188 p.

ELIAS, M.J., TOBIAS, S.E., FRIDLANDER, B.S. Inteligenţa emoţională în educarea copiilor. Bucureşti: Curtea veche Publishing, 2002. 272 p.

CURY, A. Părinţi străluciţi, profesori fascinanţi. Cum să formăm tineri fericiţi şi inteligenţi. Bucureşti: For You, 2007. 176 p.

Ibidem, p.68-69.

Ibidem, p.16.

МИТИНА Л.М. Психологическая диагностика эмоциональной устойчивости учителя: Учебное пособие для практических психологов. Москва: МПСИ, 1992. 59 с.

RUSU, E. Op.cit., p.37.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.