ETAPE ŞI REPREZENTĂRI ACŢIONALE ÎN VALORIFICAREA DISCURSULUI DIDACTIC ÎN FORMAREA INIŢIALĂ A PROFESORULUI

Aliona OHRIMENCO

Abstract


Schimbarea concepţiei comunicării pune în mod acut problema educării capacităţii comunicative deopotrivă la cadrele didactice şi la elevi. Prin urmare, pentru a realiza o colaborare profesională eficientă, studentul pedagog trebuie să însu­şească un limbaj adecvat, credibil şi autentic prin apelul la elementele discursului didactic, ce se exprimă prin compe­tenţa discursivă. În cele ce urmează prezentăm un studiu teoretic vizavi de reprezentările acţionale în valorificarea dis­cursului didactic în formarea iniţială a profesorului. Cercetarea realizată îşi propune elaborarea unei Strategii de formare a valorilor discursive în activitatea pedagogică.

STEPS AND ACTION REPRESANTATION TO TEACHING DIDACTIC DISCOURSE IN INITIAL TEACHER TRAINING

The changing of communication' concept place acutely the problem of communicative skills, both to teachers and pupils. In order to achieve effective professional collaboration, the student teacher has to acquire an appropriate, credible and authentic language by calling elements of didactic speech, expressed by discursive competence. The following presents a theoretical study regarding the steps and action representation to teaching didactic discourse in initial teacher training. The research aims to develop a training strategy of discursive values.


Keywords


didactic discourse, discursive behavior, discursive design, the phase of planing a didactic discourse (propaedeutic, design of DD, development of content, the prior presentation, distribution of DD, feed-back), discursive values, discursive self-education

Full Text:

PDF

References


DOSPINESCU, V. Semne şi cunoaştere în discursul didactic. Iaşi: Junimea, 1998. 240 p.

Competenţe cheie. Lisabona, 2000. [Accesat: 10.01.2014] Disponibil: http://www.eduproiect. wordpress.com/

DOSPINESCU, V. Semne şi cunoaştere în discursul didactic. Iaşi: Junimea, 1998. 240 p.

SADOVEI, L., BOŢAN, A. Ghid de autoformare la studenţi a culturii comunicării pedagogice. Chişinău: Garmont-Studio, 2013. 140 p.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.