CONSIDERAȚII TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND DESFĂȘURAREA AUTOEDUCAȚIEI ȘCOLARULUI MIC

Natalia POPA

Abstract


Analiza literaturii de specialitate, observațiile noastre, rezultatele chestionării și ale conversației cu cadrele didactice demonstrează posibilitățile realizării unei auto/educații de calitate și necesitatea depunerii unui efort intelectual și moral-volitiv atât din partea elevilor, cât și a părinților și pedagogilor în direcția autoinstruirii, autoeducației și învățării pe parcursul vieții. În acest sens a fost elaborată matricea achizițiilor principale ale școlarului mic, care orientează adulții în direcția strategiilor ce pot fi aplicate în stimularea autoeducației școlarului mic.

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL CONSIDERATIONS ON UNFOLDING PRIMARY SCHOOL CHILDREN SELF-EDUCATION

The literature analysis, our observations, results of questioning and conversation with teachers demonstrate the possibilities of achieving quality self/education and the need to make an intellectual and moral-volitional effort, both from students, parents and teachers towards self-training, self-education and lifelong learning. In this respect, the matrix of main achievements of small pupil, guiding adults towards strategies that can be applied to stimulate self-education primary school children has been developed.


Keywords


education, self-education, self-training, personality, competence, strategy, acquisition, lifelong learning, self-modeling, self-improvement, self-development, self-control, self-discipline, self-management, self-realization

Full Text:

PDF

References


BARNA, A. Autoeducație. Probleme teoretice și metodologice. București: Editura Didactică şi Pedagogică, 1995.

CALARAŞ, C. Cultura autoeducației copilului. Chișinău: Primex-com SRL, 2010.

GARON, G. Cum să suținem copilul în funcție de temperamentul său / la școală și acasă. București: Didactica Publishing House, 2009.

CĂLIN, M.C. Teoria și metateoria acțiunii educative. București: Aramis, 2003.

CREŢU, T. Psihologia vârstelor. Iași: Polirom, 2009 .

CRISTEA, S. Fundamentele științelor educației. Teoria generală a educației. Chișinău: Litera Educațonal, 2003.

COSMOVICI, A., IACOB, L. Psihologie școlară. Iași: Polirom, 2008.

CUZNEțOV, L. Consilierea și educația familiei. Introducere în consilierea ontologică complexă a familiei. Chișinău: Primex-com SRL, 2014.

DAVE, R.H. (red.). Fundamentele educației permanente. București: Editura Didactică şi Pedagogică, 1991.

ERIKSON, E. Chillhood and Society. New-York: Norton, 1950.

KOHLBERG, L. Dezvoltarea caracterului și concepției morale la copil. În: Psihologia procesului educațional. București: Editura Didactică şi Pedagogică, 1976.

PIAGET, J. Judecata morală la copil. București: Editura Didactică şi Pedagogică, 1980.

TOMA, S. Autoeducația. Sens și devenire. București: Editura Didactică şi Pedagogică, 1983.

КРЭИН, У. Психология развития человека: 25 главных теорий. Санкт-Петербург: Прайм-Еврознак, 2007.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.