NORMATIVITATEA PEDAGOGICĂ ÎN CONTEXTUL EDUCAŢIEI TIMPURII

Liliana STAN

Abstract


Actul educativ derulat în cadru formal implică intrinsec, în mod necesar, constituirea unui ansamblu de cerinţe, norme şi principii. Normativitatea pedagogică s-a extins şi s-a diversificat continuu atât pentru actul didactic propriu-zis, cât şi pentru contexte adiacente acestuia. Studiul prezent reflectă tabloul normativităţii pedagogice în devenirea realităţii for­mative a ultimelor decenii, surprinde diversitatea acestor principii pentru cazul educaţiei timpurii şi prezintă componenta deontologică a exercitării rolului de cadru didactic ca o sursă importantă de îmbogăţire a normativităţii pedagogice.

PEDAGOGIC NORMATIVITY WITHIN EARLY EDUCATION

The educational act having been developed within formal framework intrinsically and necessarily involves constitu­tion of an assembly of requirements, norms and principles. Pedagogical normativity has continuously expanded and diversified both for the didactic act itself and its adjacent contexts. This study reflects the image of a pedagogical norma­tivity in the becoming of the formative reality of the last decades, it catches the diversity of these principles for the case of early education and presents its deontological component while exercising the role of a teacher as an important source of enrichment of the pedagogical normativity.


Keywords


education, early education, normativity, pedagogic principle, deontology.

Full Text:

PDF

References


ŞTEFAN, M. Lexicon pedagogic. Bucureşti: Aramis, 2006.

Ibidem.

STAN, L. Pedagogia preşcolarităţii şi şcolarităţii mici. Iaşi: Polirom, 2014.

NANCY, L., VAN, P. Secretele părintelui deplin. Bucureşti: Viaţă şi Sănătate, 2002.

STAN, L. Fundamente ale succesului educaţional. Iaşi: Editura Fundaţiei Axis, 2004.

CARNAGIE, D. Secretele succesului. Cum să vă faceţi prieteni şi să deveniţi influent. Bucureşti: Curtea Veche, 2000.

PÂNIŞOARĂ, I.O. Profesorul de succes. 59 de principii de pedagogie practică. Iaşi: Polirom, 2009.

Ibidem.

VRĂŞMAŞ, E. Educaţia copilului preşcolar. Elemente de pedagogie la vârsta timpurie. Bucureşti: Prohumanitate, 1999.

STAN, L. Op.cit.

GLAVA, A., GLAVA, C. Introducere în pedagogia preşcolarǎ. Cluj-Napoca: Dacia, 2002.

STAN, L. Op.cit.

KANT, I. Critica raţiunii practice. Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1972.

JONAS, H. Le Principe responsabilité. Paris: Cerf, 1993.

STAN, L. Op.cit.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.