EDUCAŢIE FORMALĂ, NONFORMALĂ ŞI INFORMALĂ: PERSPECTIVELE NOILOR EDUCAŢII

Carolina ŢURCANU

Abstract


În articol este abordată problema ce vizează noile educaţii în contextul educaţiei formale, nonformale şi informale. Accentul se pune pe analiza tendinţelor pe plan internaţional şi naţional în vederea valorificării mai eficiente a noilor educaţii în condiţiile schimbării potenţialului formativ al educaţiei formale spre educaţia nonformală şi informală.

FORMAL, NON-FORMAL AND INFORMAL EDUCATION: NEW PERSPECTIVES OF EDUCATION

The approach of the article is the problem of new educations in context of formal, non-formal and informal educations. The focus is on the analysis of trends on national and international level, in order to exploit more effectively the new educations in changing conditions of the formative potential of the formal to non-formal and informal educations.


Keywords


formal education, non-formal education, informal education, new education strategies of education, peace education, education for democracy, education and communication media, economic education, environmental education.

Full Text:

PDF

References


BLÂNDUL, V.C. Bazele educaţiei non-formale. Cluj-Napoca: MEGA, 2015.

CUCOŞ, C. Pedagogie. Ediţia a II-a. Iaşi: Polirom, 2006.

VĂIDEANU, G. Educaţia la frontiera dintre milenii. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1988.

CUCOŞ, C. Op.cit., p.47-48.

VĂIDEANU, G. Op.cit., p.109.

Ibidem, p.56.

MINDER, M. Champs d’action pedagogique. Paris: De Boeck, 1997.

HUBERT, R. Traite de pedagogique generale. Paris, 1965.

GUŢU, V., VICOL, M. Tratat de pedagogie. Între modernism şi postmodernism. Iaşi: Performantica, 2014.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.