IMPACTUL FACTORILOR STRESANŢI ASUPRA COMPORTAMENTULUI ADOLESCENŢILOR

Lora MOŞANU-ŞUPAC, Elena RUSU, Aurelia GLAVAN

Abstract


Factorii stresanţi generează transformări esenţiale în comportamentul adolescenţilor, afectând performanţele şcolare, abilităţile de comunicare, modul de a fi, a gândi, a acţiona, a percepe, impunând adolescenţilor trăiri afective declanşate de o serie de situaţii stresante, faţă de care ei sunt mult mai sensibili şi mai vulnerabili. Aceasta îi face pe adolescenţi să se simtă neliniştiţi, epuizaţi, revoltaţi, agresivi sau, dimpotrivă, frustraţi, anxioşi, închişi în sine cu o stimă de sine scăzută. Cunoaşterea factorilor stresanţi şi a modului de a răspunde la stres este substanţială pentru formarea unui comportament adecvat, armonios, social pozitiv, dar şi o sursă de implementare a tehnicilor de management al stresului.

THE IMPACT OF STRESS FACTORS UPON TEENAGERS BEHAVIOR

Stress factors generate essential transformations in teenagers behavior, affecting scholar performances, abilities of communicating, the way of being, of thinking, acting, perceiving, imposing affective feelings to teenagers, caused by a series of stress situations, to which teenagers are much more sensible and vulnerable. This is making teenagers feel worried, exhausted, outraged, aggressive, or vice versa, frustrated, anxious, closed inside themselves with a very low autorespect. Knowing the stress factors and the way of reacting to stress is substantial for the formation of an adequate, harmonious, socially positive behavior, and it is a source of implementing the techniques of stress management.


Keywords


stress, stress factors, stress evaluation, teenagers, teenagers’ behavior, teenagers’ behavior changes.

Full Text:

PDF

References


BĂBAN, A. Stres şi personalitate. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 1998. 227 p.

PREDA, V.R. Efecte ale stresului şi strategii de coping la cadrele didactice şi la elevi. Cluj- Napoca: Universitatea Babeş–Bolyai, 2010. 70 p.

ADAMS, G., BERZONSKY, M. Psihologia adolescenţei. Iaşi: Polirom, 2009. 701 p.

DINCA, M. Adolescentul într-o societate de schimbare. Bucureşti: Paideia, 2004. 167 p.

RADU, N. Psihologia educaţiei. Bucureşti: Editura Fundaţiei Română de Mâine, 2002. 128 p.

SELLS S. Adolescenţi scăpaţi de sub control. Bucureşti: Humanitas, 2007. 287 p.

MICLEA M. Stres şi apărare psihică. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 1997.

RĂDULESCU, M. Adolescenţa între normalitate şi devianţă. Bucureşti: Teora, 1999.

CLERGET, S. Criza adolescenţei. Căi de a o depăşi cu succes. Bucureşti: Trei, 2008.

PREDA, V.R. Op.cit., p.19.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.