UNELE ASPECTE PSIHOLOGICE ALE SATISFACŢIEI ÎN MUNCĂ A CADRELOR DIDACTICE

Agafia CHETRARU, Zinaida BOLEA

Abstract


Problematica privind satisfacţia în muncă este un subiect central în domeniul psihologiei organizaţionale, reprezentând o realitate psihologică care influenţează în mod direct individul, instituţia şi comunitatea profesională. Diferite realităţi ale spaţiului profesional, precum rezultatele muncii, performanţele, starea psihologică a beneficiarilor, sunt influenţate, indubitabil, de satisfacţia în muncă. În articol sunt prezentate o sinteză teoretică a factorilor determinanţi ai satisfacţiei în muncă şi rezultate empirice privind satisfacţia în muncă a cadrelor didactice din instituţiile medii de specialitate. În urma demersului experimental a fost atestată preponderenţa unui nivel mediu şi ridicat al satisfacţiei în muncă, iar dimensiunile asociate cel mai frecvent cu satisfacţia în muncă sunt colegii, supervizarea, natura muncii şi comunicarea.

SOME PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE TEACHER’S JOB SATISFACTION

The issue of job satisfaction is a central topic in organizational psychology, representing a psychological reality that directly affects the individual, the institution and the professional community. Different realities of the professional life like the results of the work, performances, psychological state of beneficiaries are undoubtedly influenced by job satisfaction. The paper presents a theoretical synthesis on the main factors of job satisfaction and empirical results on the subject of job satisfaction of the teachers working in middle education institutions. As a result of the experimental approach was attested preponderance of a medium and high level of job satisfaction and were identified the dimensions most commonly associated with job satisfaction: colleagues, supervision, nature of work and communication.


Keywords


job satisfaction, supervision, salarisation, the benefits of the work, personal factors, organization factors.

Full Text:

PDF

References


AVRAM, E., COOPER C.L. (coord). Psihologie organizaţional-managerială. Iaşi: Polirom, 2008.

BOBOC, I. Comportamentul organizaţional şi managerial. Fundamente psihologice şi politologice. Bucureşti: Editura Economică, 2003.

CAPOTESCU, R. Stresul ocupaţional. Teorii, modele, aplicaţii. Iaşi: Lumen, 2006.

TIMOTHY, A., KLINGER, R.J. Job Satisfaction Subjective Well-Being at Work. In: Journal of Applied Psychology, 2000.

CARAMETE, C. Motivare: satisfacţia în procesul motivaţional şi implicarea în muncă. În Revista Economia, 2004, nr.1.

OMER, I. Psihologia muncii. Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine, 2003.

BOGATHY, Z. (coord.). Manual de psihologia muncii şi organizaţională. Iaşi: Polirom, 2004.

ZAMFIR, C. Un sociolog despre muncă şi satisfacţie. Bucureşti: Editura Politică, 1980.

ZLATE, M. Psihologia muncii – relaţii interumane. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1981.

ZLATE, M., Tratat de psihologie organizaţional managerială. Vol.II. Iaşi: Polirom, 2007.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.