UTILIZAREA METODELOR DE PREDARE-ÎNVĂŢARE CENTRATE PE STUDENŢII CICLULUI I LA DISCIPLINA „FINANŢE”

Mariana DOGA-MÎRZAC

Abstract


Componenta metodelor educaţionale are o importanţă majoră atât sub aspectul prestaţiei, cât şi din necesitatea de a integra calitatea în predare-învăţare orientată spre studiile superioare. Seminarul universitar reprezintă, ca şi cursul, o formă de bază a activităţii didactice în învăţământul superior. În cadrul seminarului accentul este plasat pe aprofundarea, sistematizarea cunoştinţelor şi pe formarea competenţelor cognitive şi aplicative, pe formarea de atitudini integrative.

Diversitatea metodelor şi mijloacelor didactice utilizate în predare şi învăţare centrate pe student răspund unei nevoi fundamentale de variaţie, diferenţiere, nuanţare şi particularizare a activităţii didactice, totodată lărgind şi acumulând considerabil experienţa de predare a cadrului didactic şi experienţa de învăţare a studenţilor, oferind posibilitatea unor strategii de acţiuni multiple, adecvate la multitudinea sarcinilor şi circumstanţelor instructiv-educative.

UTILIZATION OF TEACHING-LEARNING METHODS FOCUSED ON UNDERGRADUATE STUDENTS PURSUING FINANCE

Educational component methods are major importance both in terms of the benefit and the need to integrate in quality teaching and learning, geared not only towards higher education in national culture. Practical lessons as the course represents a basic form of teaching in higher education. The target practical lessons are on deepening study, systema­tization of knowledge and formation and applied cognitive powers.

The diversity of teaching methods and means used in teaching and learning centered on student answer a fundamental needs of variation, specialization, customization of teaching and accumulate considerable experience of teaching. The experience of learn students to provide the possibility of multiple action strategies, appropriate to the multitude of tasks and educational circumstances.


Keywords


higher education, teaching and learning methods, teacher, methods and teaching means.

Full Text:

PDF

References


NEMEŞ, M. Metode, tehnici şi instrumente în managementul calităţii: Teză de doctor. Cluj-Napoca: Universitatea Babeş Bolyai, 2011. 70 p.

MUSAT, L. Proiectarea didactică – o acţiune continuă şi unitară, 2009. [Accesat: 12.10.2016]

http: www.asociatia-profesorilor.ro/proiectarea-didactica.html

Conferinţa „Educaţia: quo vadis?” Studentul – viitor profesor faţă în faţă cu şcoala. Chişinău: ProDidactica, 2003. 92 p.

ULIAN, G., DOGA-MÎRZAC, M., ROTARU, L. Finanţe. Note de curs şi aplicaţii pentru seminar. Chişinău: CEP USM, 2007. 175 p.

STANCIU, M. Didactica postmodernă. Suceava: Editura Universităţii din Suceava, 2003.

MUSAT, L. Proiectarea didactică – o acţiune continuă şi unitară, 2009. [Accesat: 12.10.2016]

http: www.asociatia-profesorilor.ro/proiectarea-didactica.html


Refbacks

  • There are currently no refbacks.