UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE ŞI COMUNICAŢIONALE LA ORELE DE ISTORIE

Natalia ŢURCANU

Abstract


Comunicarea face referire la integrarea mijloacelor, tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC) în cadrul procesului de formare a competenţelor specifice la istorie, ca practică de succes în activitatea mea ca profesor de istorie şi educaţie civică. Drept argument pentru această preocupare este Recomandarea Consiliului Europei cu privire la pre­darea istoriei în secolul XXI, despre creşterea accesului tinerilor la tehnologiile informaţionale şi comuni­ca­ţionale atât la şcoală, cât şi în afara orelor de curs, despre necesitatea formării unui individ competitiv în societatea informaţională. În acest scop, pentru desfăşurarea orelor de istorie, profesorul dispune de mijloace TIC, cu ajutorul cărora realizează şi valorifică o bancă informţională ce conţine resurse didactice integrate în cadrul situaţiilor didactice şi ele­mentelor de conţinut disciplinar.

S-a constatat, în urma unor evaluări şi sondaje, că utilizarea materialelor multimedia la ora de istorie a dus la obţine­rea unor câştiguri educaţionale: sunt consolidate abilităţile de cercetare şi capacităţile intelectuale, sporesc cunoştinţele şi abilităţile în utilizarea tehnologiei informaţiei, creşte interesul şi angajarea elevilor în procesul educaţional.

Se menţionează existenţa unor limite ale posibilităţilor de utilizare TIC ce nu pot fi depăşite decât prin menţinerea unui rol important al profesorului în achiziţia, prelucrarea şi utilizarea informaţiilor, în acţiunea de formare a deprinde­rilor şi abilităţilor practice. De aceea, interesul acordat dezvoltării competenţei tehnologice depăşeşte etapa instruirii iniţiale în profesie şi se inserează pe parcursul întregii cariere didactice, necesitând o redefinire continuă a obiectivelor formării.

THE INTEGRATION OF THE INFORMATIONAL AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES DURING THE HISTORY LESSONS

The Communication that Natalia Ţurcanu a History and Civic Education teacher is going to held, refers to the integration of Modern Information and Communication Technologies (ICT) skills for training and practicing them successfully during the history lessons. As an argument for this concern is the recommendation of the Council of Europe on history-teaching in the twenty-first century, the increasing of the youth’s access to Information and Communication Technologies both at school and in their every-day life, that has the aim to form competitive individuals in this informa­tive society. Having this purpose, the teacher uses these technologies during the lesson, to make it more interesting, useful and understandable.

After some assessments and surveys we found some results: using the multimedia materials at the history lessons yield to achieve some educational purposes, the researched skills and intellectual capacities are strengthened, the knowledge and pupils’ skills in using information technologies in educational process are increased.

In this communication also is mentioned about some limits and possibilities for using ICT that can not be overcome without a teacher in the acquisition and in processing and use of these technologies in training and skills and abilities. That why the interest that was given to develop this technological competence outturn the initial training stage and insert it throughout teacher’s professional career, requiring a continuous redefinition of training objectives.


Keywords


information, skills, technologies, history lesson.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.