REPERE TEORETICE ALE MONITORIZĂRII ANGAJĂRII ÎN CÂMPUL MUNCII A ABSOLVENȚILOR INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR

Lilia SPÎNU

Abstract


În acest articol sunt examinate abordările şi experienţele privind angajarea în câmpul muncii a absolvenţilor insti­tu­țiilor de învățămînt superior. În acest context, sunt analizate semnificațiile conceptelor de monitorizare din perspectivă educațională și managerială și monitorizarea angajării în câmpul muncii.

THEORETICAL LANDMARKS OF MONITORING EMPLOYMENT IN THE WORKPLACE OF GRADUATES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

This article examines approaches and experiences regarding the employment of graduates of higher education institutions. In this context, are analyzed the significance of the monitoring concepts from the educational and managerial perspective and the monitoring of the employment in the workplace.


Keywords


monitoring, monitoring of the employment.

Full Text:

PDF

References


POGOLŞA, L., BUCUN, N., GUŢU, Vl. Monitorizrea procesului de implementare a curri¬culumului şcolar. Chişinău: „Print-Caro” SRL, 2011. 38 p.

POGOLŞA, L., GUŢU, Vl. Monitorizrea implementării curriculumului şcolar. În: Univers pedagogic, 2011, nr.4, p.9-22. ISSN 1857-3266

CALLO, T. Paradigma conceptuală a monitorizării. În: Unitatea de învăţământ: Management educaţional. Chişinău: GINIVAS, 2002, p.32-35.

JUC, N. Monitorizarea în şcoală din perspectiva calităţii educaţiei. Chişinău, 2010. 204 p. ISBN 978-9975-78-903-5

BLENDEA, P., IOSIFESCU, Ş., NIŢĂ, G., POP, V. Manual de management educaţional. Pentru directorii de unităţi şcolare. Bucureşti: Prognosis, 2000. 160 p.

JUC, N. Op.cit.

POGOLŞA, L., GUŢU, Vl. Monitorizrea implementării curriculumului şcolar. În: Univers pedagogic, 2011, nr.4, p.9-22. ISSN 1857-3266

SEMIONOV, S. Monitorizarea în contextul autoreglării academice. În: Studia Universitatis. Seria „Ştiinţe ale educaţiei”, 2011, nr.9(49), p.77-83. ISSN 1857-2103

BLENDEA, P., IOSIFESCU, Ş., NIŢĂ, G., POP, V. Manual de management educaţional. Pentru directorii de unităţi şcolare. Bucureşti: Prognosis, 2000. 160 p.

NEGUŢ, A., NICOLĂESCU, V., PREOTEASA, A.-M., CACE, C. Monitorizare şi evaluare în economie socială. Manual de intervenţie. Bucureşti, 2011. 118 p. [Disponibil: http://www.catalactica.org.ro/files/monitorizare_si_ evaluare_in_economie_sociala.pdf

Managementul proiectelor. Monitorizarea şi evaluarea proiectelor. Bălţi, 2013. 128 p. Variantă electronică. Disponibil: http://il.md/wp-content/uploads/2015/08/Managmentul-proiectelor-1.pdf

JUC, N. Op.cit.

ГАДЖИЕВ, Г.М., РАМАЗАНОВ, С.А., МАИТХАНОВА, К.Д. Трудоустройство выпускников как показа¬тель эффективности образовательной среды. В: Известия ДГПУ, 2015, №1, c.58-64.

ВОЛОВСКАЯ, Н.М., ПЛЮСНИНА, Л.К., РУСИНА, А.В. Мониторинг трудоустройства выпускников в системе оценки деятельности ВУЗА. В: Теория и практика общественного развития, 2014, №19, c.23-27.

PAIU, M., REPIDA, T. Angajarea în câmpul muncii a absolvenţilor universitari versus cerinţele angajatorilor. În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria „Științe ale Educației”, 2014, nr.5(75), p.48-55.

PAIU, M., REPIDA, T. Angajarea în câmpul muncii a absolvenţilor universitari versus cerinţele angajatorilor. În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria „Științe ale Educației”, 2014, nr.9(79), p.36-42.

Raport instituţional privind rezultatele studiului de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor din învăţământul superior. Dispinibil: http://www.uaic.ro/wp-content/¬uploads/¬2013/12/Raport6StudentisiAbsolventi.pdf. [Accesat: 20.10.2017].

Studenți, absolvenți și piața muncii. Raport final. Dispinibil: http://sapm.forhe.ro/wp-content/uploads/ 2016/04/ SAPM_raport_centralizat-final.pdf [Accesat: 20.10.2017].

Ibidem.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.