EXPERIENȚE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE ÎN EDUCAȚIA PENTRU CARIERĂ

Aida COTRUȚA

Abstract


Necesitatea de a pregăti generațiile să-și asume responsabilitatea pentru prezentul și viitorul profesional cere colec­tarea experiențelor mai multor țări vizavi de procesul educației pentru carieră, care ar permite formularea unor con­statări de valoare pentru Republica Moldova. Totodată, aceasta ar permite identificarea căilor de dezvoltare a politicilor educaționale şi a practicilor în domeniul educației pentru carieră.

NATIONAL AND INTERNATIONAL EXPERIENCES IN CAREER EDUCATION

The need to prepare generations to take responsibility for the present and future professional, calls for the collection of experiences on the career process of several countries, which would allow for the development of valuable findings for the Republic of Moldova. At the same time, it would allow identifying ways to develop educational policies and practices in the field of career education.


Keywords


career education, professional orientation.

Full Text:

PDF

References


Codul Educaţiei al Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, p.43, 54.

Strategia Sectorială de Dezvoltare pentru anii 2014-2020 „Educația-2020”. p.37, 40.

Studiu de referinţă realizat în cadrul Proiectului „Reconceptualizarea Orientării Rofesionale şi Consilierii în Carieră” (REVOCC). Chișinău, 2015.

WATTS, A.G. Why career guidance matters for public policy. Paper prepared for the OECD Career Guidance Policy Review, Organisation for Economic Cooperation and Development. Paris, 2002.

SWEET, R. ETF, Career guidance in the Western Balkan region. Working document, European Training Foundation. Turin, 2006.

OECD and the Council of the European Union, 2004.

OECD. Rethinking human capital. Education Policy Analysis, Organisation for Economic Cooperation and Deve-lopment. Paris, 2002, p.146-167.

WATTS, A.G. Op.cit.

OECD and the Council of the European Union, 2004.

Ministry of Education and Science of the former Yugoslav Republic of Macedonia, Draft model for professional counselling and mediation for employment in the Republic of Macedonia. Paper developed by the EU CARDS VET II Project, Skopje, November 2003.

ZELLOTH, H. In: Demand: Career Guidance. In: Eu Neighbouring Countries, European Training Foundation, 2009.

SULTANA, R.G. ETF, Review of career guidance policies in 11 acceding and candidate countries – Synthesis report July 2003. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 2003.

BADAWI, A. ETF, Career guidance in the MEDA region: Country report on Egypt. European Training Foundation, Turin, 2006.

AKKÖK, F., WATTS, A.G. Public policies and career development: Country report on Turkey. World Bank, Washington, DC, 2003.

Ibidem.

AKKÖK, F. ETF, Career guidance in the MEDA region: Country report on Turkey. European Training Foundation. Turin, 2006.

ЗАБРОДИН, Ю.М. Концепция профессионального обучения на старшей ступени общего образования. Москва, 2002.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.