Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 5 (105) (2017) ABORDAREA EDUCAŢIEI ANTREPRENORIALE ÎN RÂNDUL STUDENŢILOR Abstract   PDF
Mariana MARINESCU, Mihai BOTEA
 
No 9 (89) (2015) ABORDAREA EDUCAŢIEI PENTRU SĂNĂTATE LA NIVELUL ŞCOLII Abstract   PDF
Lidia COJOCARI, Aurelia CRIVOI
 
No 9 (119) (2018) ABORDĂRI CONCEPTUALE ALE COMUNICĂRII. DEFINIȚII ȘI IDENTITATE Abstract   PDF
Silvia NASTASIU
 
No 5 (105) (2017) ABORDĂRI TEORETICE ŞI IMPLICAŢII PRACTICE ÎN CONSILIEREA FAMILIEI CU PREADOLESCENŢI Abstract   PDF
Olga RĂILEANU
 
No 5 (85) (2015) ACHIEVING OPTIMAL SCHOOL CLIMATE Abstract   PDF
Nizar SHIHADI
 
No 9 (99) (2016) ACTIVITATEA INDEPENDENTĂ A STUDENTULUI PRIN PRISMA EVALUĂRII FORMATIVE Abstract   PDF
Valeria SPÎNU, Nina BÎRNAZ
 
No 5 (95) (2016) ACTUALITATEA FUNCŢIONALĂ A DEZIDERATULUI A ÎNVĂŢA DE PLĂCERE Abstract   PDF
Tatiana Callo
 
No 9 (119) (2018) ADAPTAREA SOCIAL-PSIHOLOGICĂ: DELIMITĂRI CONCEPTUALE Abstract   PDF
Oxana PALADI
 
No 9 (119) (2018) ADAPTAREA SOCIALĂ ŞI SISTEMUL DE VALORI AL PERSOANELOR CU BOALĂ ULCEROASĂ Abstract   PDF
Ana TARNOVSCHI
 
No 5 (115) (2018) ADAPTAREA SOCIAL-PSIHOLOGICĂ A CADRELOR DIDACTICE STABILE/INSTABILE EMOȚIONAL Abstract   PDF
Raisa CERLAT
 
No 5 (95) (2016) AFIRMAREA UMANULUI ÎN CADRUL FAMILIEI: FERICIREA, ACŢIUNEA MORALĂ ŞI POZITIVITATEA SOCIOUMANĂ Abstract   PDF
Larisa CUZNEŢOV
 
No 5 (115) (2018) ANALIZA CONTEXTULUI ȘI OPORTUNITĂȚI DE INTEGRARE A EDUCAȚIEI DE GEN ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC DIN REPUBLICA MOLDOVA Abstract   PDF
Eugenia GANEA
 
No 5 (95) (2016) ASIGURAREA CONTINUITĂŢII ŞI INTERCONEXIUNII DINTRE CICLURILE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR: DEMERSURI ŞI ACŢIUNI MANAGERIALE Abstract   PDF
Cristina ȚURCANU
 
No 5 (95) (2016) ASIGURAREA CONTINUITĂŢII STUDIILOR UNIVERSITARE LA NIVELURILE LICENŢĂ ŞI MASTERAT: REALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE Abstract   PDF
Viorica GORAŞ-POSTICĂ
 
No 5 (105) (2017) ASIGURAREA CONTINUITĂŢII – FACTOR IMPORTANT ÎN PROCESUL DE FORMARE A REPREZENTĂRILOR GEOMETRICE LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ ŞI ŞCOLARĂ MICĂ Abstract   PDF
Mihaela PAVLENCO
 
No 9(109) (2017) ASIGURAREA PROCESULUI EDUCAȚIONAL ORIENTAT SPRE ÎNVĂȚARE ACTIVĂ LA UNIVERSITATEA GLOUCESTERSHIRE DIN MAREA BRITANIE Abstract   PDF
Mihaela VIDAICU
 
No 9 (99) (2016) ASIGURAREA ŞI EVALUAREA CALITĂTII ÎN EDUCAŢIA PREUNIVERSITARĂ. REALITĂŢI ROMANEŞTI ŞI EUROPENE Abstract   PDF
Ionuţ VLADESCU
 
No 9 (89) (2015) ASIGURAREA SUCCESULUI ÎN MANAGEMENTUL PROIECTELOR: REFLECŢII TEORETICE ŞI PRAXIOLOGICE DIN PERSPECTIVA EFICIENTIZĂRII COMUNICĂRII Abstract   PDF
Viorica GORAŞ-POSTICĂ, Svetlana GUŢU
 
No 5 (115) (2018) ASPECTE ALE INTERVENȚIEI ÎN SECTORUL PUBLIC ȘI PRIVAT Abstract   PDF
Rodica PASCARI, Elena NISTREAN
 
No 9 (99) (2016) ASPECTE DE RETELLIZARE EDUCAŢIONALĂ A TEXTULUI Abstract   PDF
Adrian GHICOV
 
No 9 (119) (2018) ASPECTE METODOLOGICE ÎN EVALUAREA MUNCII EMOȚIONALE Abstract   PDF
Rodica PASCARI
 
No 9 (99) (2016) ASPECTE PSIHOLOGICE ALE ABSENTEISMULUI ŞCOLAR Abstract   PDF
Monica DECAN
 
No 9 (99) (2016) ASPECTE TEORETICE ŞI PRAXIOLOGICE ALE DIFERENŢIERII ŞI INDIVIDUALIZĂRII INSTRURII Abstract   PDF
Vasile PANICO, Alexandra NOUR
 
No 9(109) (2017) ASPECTE-CHEIE PRIVIND APLICAREA METODEI DE ÎNVĂŢARE BAZATĂ PE PROBLEME Abstract   PDF
Mihaela VIDAICU, Liliana ŢURCAN, Natalia ZAMFIR
 
No 9 (119) (2018) ATITUDINEA ȘI COMPORTAMENTUL STUDENȚILOR FAȚĂ DE VALORILE DE MEDIU: O PERSPECTIVĂ PSIHOSOCIALĂ Abstract   PDF
Mioara BORZA, Camelia SOPONARU
 
1 - 25 of 316 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>