Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 5 (105) (2017) ABORDAREA EDUCAŢIEI ANTREPRENORIALE ÎN RÂNDUL STUDENŢILOR Abstract   PDF
Mariana MARINESCU, Mihai BOTEA
 
No 9 (89) (2015) ABORDAREA EDUCAŢIEI PENTRU SĂNĂTATE LA NIVELUL ŞCOLII Abstract   PDF
Lidia COJOCARI, Aurelia CRIVOI
 
No 5 (105) (2017) ABORDĂRI TEORETICE ŞI IMPLICAŢII PRACTICE ÎN CONSILIEREA FAMILIEI CU PREADOLESCENŢI Abstract   PDF
Olga RĂILEANU
 
No 5 (85) (2015) ACHIEVING OPTIMAL SCHOOL CLIMATE Abstract   PDF
Nizar SHIHADI
 
No 9 (99) (2016) ACTIVITATEA INDEPENDENTĂ A STUDENTULUI PRIN PRISMA EVALUĂRII FORMATIVE Abstract   PDF
Valeria SPÎNU, Nina BÎRNAZ
 
No 5 (95) (2016) ACTUALITATEA FUNCŢIONALĂ A DEZIDERATULUI A ÎNVĂŢA DE PLĂCERE Abstract   PDF
Tatiana Callo
 
No 5 (95) (2016) AFIRMAREA UMANULUI ÎN CADRUL FAMILIEI: FERICIREA, ACŢIUNEA MORALĂ ŞI POZITIVITATEA SOCIOUMANĂ Abstract   PDF
Larisa CUZNEŢOV
 
No 5 (95) (2016) ASIGURAREA CONTINUITĂŢII ŞI INTERCONEXIUNII DINTRE CICLURILE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR: DEMERSURI ŞI ACŢIUNI MANAGERIALE Abstract   PDF
Cristina ȚURCANU
 
No 5 (95) (2016) ASIGURAREA CONTINUITĂŢII STUDIILOR UNIVERSITARE LA NIVELURILE LICENŢĂ ŞI MASTERAT: REALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE Abstract   PDF
Viorica GORAŞ-POSTICĂ
 
No 5 (105) (2017) ASIGURAREA CONTINUITĂŢII – FACTOR IMPORTANT ÎN PROCESUL DE FORMARE A REPREZENTĂRILOR GEOMETRICE LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ ŞI ŞCOLARĂ MICĂ Abstract   PDF
Mihaela PAVLENCO
 
No 9 (99) (2016) ASIGURAREA ŞI EVALUAREA CALITĂTII ÎN EDUCAŢIA PREUNIVERSITARĂ. REALITĂŢI ROMANEŞTI ŞI EUROPENE Abstract   PDF
Ionuţ VLADESCU
 
No 9 (89) (2015) ASIGURAREA SUCCESULUI ÎN MANAGEMENTUL PROIECTELOR: REFLECŢII TEORETICE ŞI PRAXIOLOGICE DIN PERSPECTIVA EFICIENTIZĂRII COMUNICĂRII Abstract   PDF
Viorica GORAŞ-POSTICĂ, Svetlana GUŢU
 
No 9 (99) (2016) ASPECTE DE RETELLIZARE EDUCAŢIONALĂ A TEXTULUI Abstract   PDF
Adrian GHICOV
 
No 9 (99) (2016) ASPECTE PSIHOLOGICE ALE ABSENTEISMULUI ŞCOLAR Abstract   PDF
Monica DECAN
 
No 9 (99) (2016) ASPECTE TEORETICE ŞI PRAXIOLOGICE ALE DIFERENŢIERII ŞI INDIVIDUALIZĂRII INSTRURII Abstract   PDF
Vasile PANICO, Alexandra NOUR
 
No 5 (85) (2015) CALITATEA CURSURILOR ELECTRONICE: CRITERII DE EVALUARE Abstract   PDF
Maia Sevciuc, Maria HAMURARU
 
No 9 (89) (2015) CATEDRA ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI LA 60 DE ANI: FILE DIN ISTORIE Abstract   PDF
Tatiana REPIDA, Mihail PAIU, Carolina ŢURCANU
 
No 9 (89) (2015) CODUL DE ETICĂ, INTEGRITATEA ACADEMICĂ ŞI CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Abstract   PDF
Galina DRAGALINA
 
No 5 (95) (2016) COMMUNICATIVE-VALUE APPROACH TO LANGUAGE ACQUISITION AS THE PURPOSE OF THE DEVELOPMENT OF MORAL EDUCATION Abstract   PDF
Evghenia NOVAC, Tamara CAZACU, Diana JOSAN
 
No 5 (85) (2015) COMPARATIVE STUDY OF THE ABILITIES OF CHILDREN WHO HAVE STAYED IN EDUCATIONAL PRE-SCHOOL INSTITUTIONS AND CHILDREN WHO HAVE NOT ATTENDED ANY EDUCATIONAL SYSTEM Abstract   PDF
Saif SONDOS
 
No 5 (85) (2015) COMPETENŢA DE INVESTIGAŢIE, IMPERATIV AL SOCIETĂŢII AXATE PE CUNOAŞTERE Abstract   PDF
Nina BÎRNAZ, Lilia SERBINOV
 
No 9 (89) (2015) CONCEPŢII FILOSOFICO-PEDAGOGICE ÎNTRE MODERNISM ŞI POSTMODERNISM Abstract   PDF
Vladimir Guțu, Carolina ŢURCANU
 
No 5 (95) (2016) CONCEPŢII FILOSOFICO-PEDAGOGICE ÎNTRE MODERNISM ŞI POSTMODERNISM Abstract   PDF
Vladimir Guțu, Carolina ŢURCANU
 
No 9 (89) (2015) CONCEPTUL DE PARADIGMĂ ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE Abstract   PDF
Vladimir Guțu, Mihaela HUNCĂ
 
No 9 (89) (2015) CONDIŢIILE ŞI STRATEGIILE PSIHOPEDAGOGICE DE DEZVOLTARE A CREATIVITĂŢII LA STUDENŢII INGINERI Abstract   PDF
Angela POPESCUL, Sergiu POPESCUL
 
1 - 25 of 175 Items 1 2 3 4 5 6 7 > >>