Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 5(105) (2017) ABORDAREA EDUCAŢIEI ANTREPRENORIALE ÎN RÂNDUL STUDENŢILOR Abstract   PDF
Mariana MARINESCU, Mihai BOTEA
 
No 9 (89) (2015) ABORDAREA EDUCAŢIEI PENTRU SĂNĂTATE LA NIVELUL ŞCOLII Abstract   PDF
Lidia COJOCARI, Aurelia CRIVOI
 
No 5(105) (2017) ABORDĂRI TEORETICE ŞI IMPLICAŢII PRACTICE ÎN CONSILIEREA FAMILIEI CU PREADOLESCENŢI Abstract   PDF
Olga RĂILEANU
 
No 5 (85) (2015) ACHIEVING OPTIMAL SCHOOL CLIMATE Abstract   PDF
Nizar SHIHADI
 
No 9 (99) (2016) ACTIVITATEA INDEPENDENTĂ A STUDENTULUI PRIN PRISMA EVALUĂRII FORMATIVE Abstract   PDF
Valeria SPÎNU, Nina BÎRNAZ
 
No 5 (95) (2016) ACTUALITATEA FUNCŢIONALĂ A DEZIDERATULUI A ÎNVĂŢA DE PLĂCERE Abstract   PDF
Tatiana Callo
 
No 5 (95) (2016) AFIRMAREA UMANULUI ÎN CADRUL FAMILIEI: FERICIREA, ACŢIUNEA MORALĂ ŞI POZITIVITATEA SOCIOUMANĂ Abstract   PDF
Larisa CUZNEŢOV
 
No 5 (95) (2016) ASIGURAREA CONTINUITĂŢII ŞI INTERCONEXIUNII DINTRE CICLURILE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR: DEMERSURI ŞI ACŢIUNI MANAGERIALE Abstract   PDF
Cristina ȚURCANU
 
No 5 (95) (2016) ASIGURAREA CONTINUITĂŢII STUDIILOR UNIVERSITARE LA NIVELURILE LICENŢĂ ŞI MASTERAT: REALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE Abstract   PDF
Viorica GORAŞ-POSTICĂ
 
No 5(105) (2017) ASIGURAREA CONTINUITĂŢII – FACTOR IMPORTANT ÎN PROCESUL DE FORMARE A REPREZENTĂRILOR GEOMETRICE LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ ŞI ŞCOLARĂ MICĂ Abstract   PDF
Mihaela PAVLENCO
 
No 9 (99) (2016) ASIGURAREA ŞI EVALUAREA CALITĂTII ÎN EDUCAŢIA PREUNIVERSITARĂ. REALITĂŢI ROMANEŞTI ŞI EUROPENE Abstract   PDF
Ionuţ VLADESCU
 
No 9 (89) (2015) ASIGURAREA SUCCESULUI ÎN MANAGEMENTUL PROIECTELOR: REFLECŢII TEORETICE ŞI PRAXIOLOGICE DIN PERSPECTIVA EFICIENTIZĂRII COMUNICĂRII Abstract   PDF
Viorica GORAŞ-POSTICĂ, Svetlana GUŢU
 
No 9 (99) (2016) ASPECTE DE RETELLIZARE EDUCAŢIONALĂ A TEXTULUI Abstract   PDF
Adrian GHICOV
 
No 9 (99) (2016) ASPECTE PSIHOLOGICE ALE ABSENTEISMULUI ŞCOLAR Abstract   PDF
Monica DECAN
 
No 9 (99) (2016) ASPECTE TEORETICE ŞI PRAXIOLOGICE ALE DIFERENŢIERII ŞI INDIVIDUALIZĂRII INSTRURII Abstract   PDF
Vasile PANICO, Alexandra NOUR
 
No 5 (85) (2015) CALITATEA CURSURILOR ELECTRONICE: CRITERII DE EVALUARE Abstract   PDF
Maia Sevciuc, Maria HAMURARU
 
No 9 (89) (2015) CATEDRA ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI LA 60 DE ANI: FILE DIN ISTORIE Abstract   PDF
Tatiana REPIDA, Mihail PAIU, Carolina ŢURCANU
 
No 9 (89) (2015) CODUL DE ETICĂ, INTEGRITATEA ACADEMICĂ ŞI CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA Abstract   PDF
Galina DRAGALINA
 
No 5 (95) (2016) COMMUNICATIVE-VALUE APPROACH TO LANGUAGE ACQUISITION AS THE PURPOSE OF THE DEVELOPMENT OF MORAL EDUCATION Abstract   PDF
Evghenia NOVAC, Tamara CAZACU, Diana JOSAN
 
No 5 (85) (2015) COMPARATIVE STUDY OF THE ABILITIES OF CHILDREN WHO HAVE STAYED IN EDUCATIONAL PRE-SCHOOL INSTITUTIONS AND CHILDREN WHO HAVE NOT ATTENDED ANY EDUCATIONAL SYSTEM Abstract   PDF
Saif SONDOS
 
No 5 (85) (2015) COMPETENŢA DE INVESTIGAŢIE, IMPERATIV AL SOCIETĂŢII AXATE PE CUNOAŞTERE Abstract   PDF
Nina BÎRNAZ, Lilia SERBINOV
 
No 9 (89) (2015) CONCEPŢII FILOSOFICO-PEDAGOGICE ÎNTRE MODERNISM ŞI POSTMODERNISM Abstract   PDF
Vladimir Guțu, Carolina ŢURCANU
 
No 5 (95) (2016) CONCEPŢII FILOSOFICO-PEDAGOGICE ÎNTRE MODERNISM ŞI POSTMODERNISM Abstract   PDF
Vladimir Guțu, Carolina ŢURCANU
 
No 9 (89) (2015) CONCEPTUL DE PARADIGMĂ ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE Abstract   PDF
Vladimir Guțu, Mihaela HUNCĂ
 
No 9 (89) (2015) CONDIŢIILE ŞI STRATEGIILE PSIHOPEDAGOGICE DE DEZVOLTARE A CREATIVITĂŢII LA STUDENŢII INGINERI Abstract   PDF
Angela POPESCUL, Sergiu POPESCUL
 
1 - 25 of 175 Items 1 2 3 4 5 6 7 > >>