Studia Universitatis Moldaviae - Științe Exacte și Economice