STRATEGIC ANALYSIS OF THE ROLE OF INTERNAL AUDIT IN OPTIMIZATION OF CORPORATE GOVERNANCE

Elena PETREANU

Abstract


The paper addresses the subject of corporate governance, including the elucidation of the peculiarities of the corporate governance aplication in entities from the corporate sector of the Republic of Moldova. It also analyses the role of internal audit within it.


Keywords


internal audit, corporate governance, corporate sector, corporate governance code.

Full Text:

PDF

References


PLATON, L. Guvernanţa corporativă, o necunoscută pentru firmele moldovenești. În: Capital Market, 2012, nr.45 (465).

GHIŢĂ, M. Guvernanţa corporativă. București: Editura Economică, 2008. 380 p.

FELEAGĂ, N. Guvernanţa corporativă în economiile emergente: cazul României. În: Economie teoretică și aplicată (vol.XIII), 2011, nr.9 (562), p.3-15.

OECD. Principles of Corporate Governance. Paris: OECD Publications Service. http//www. Oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/pdf. [Accesat: 21.07.2018]

MORARIU, A. Audit intern și guvernanță corporativă. http.//ro.scribd.com/doc192507740/56051200-Audi-Intern-Si-Guvrnanta Corporativă [Accesat: 27.07.2018]

CLICHICI, D. Rolul guvernanței corporative pentru sistemul bancar. https://ince.md/uploads/files/1455112385_guvernanta-corporativa.pdf [Accesat: 28.08.2018]

CREȚU, P., CREȚU, R. Guvernanţa corporativă – sursă de progres, inovare și democrație. În: Analele Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, 2011, nr.2.

IONESCU, A. Guvernanţa corporativă în cadrul economiilor dezvoltate. http://mastermrufeaa.ucoz.com/s4/Alin_Ionescu.pdf [Accesat: 21.07.2018]

GÂF-DEAC, M. Particularitățile organizării gestiunii corporative în România: Teză de doctor în științe economice. Chișinău, 2015. 146 p.

BOWMAN, B. Principii și recomandări propuse într-un nou Cod de Guvernanță Corporativă. În: Audit financiar, 2010, nr.10, p.51.

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la adoptarea Concepției administrării corporative a întreprin-derilor în economia națională, nr.22 din 16.01.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.3-5.

Hotărârea CNPF cu privire la aprobarea Codului de Guvernanță Corporativă, nr.07/10 din 24.12.2015. CNPF.md [Accesat: 27.07.2018]

Standardele Institutului Global al Auditorilor Interni. http://global.theiia.org. [Accesat: 22.09.2018]

COНИН, А. Роль внутреннего аудита в корпоративном управлении. http://www.cfin.ru/press/zhuk/2004-12/15. shtml [Accesat: 17.08.2017]

DOBROȚEANU, L., DOBROȚEANU, C., RĂILEANU, A. Independența auditorilor interni în contextul guvernanței corporative. În: Audit financiar, 2010, nr.3, p.18-22.

Legea Republicii Moldova privind societăţile pe acţiuni, nr.1134 din 02.04.1997. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.1-4.

Legea Republicii Moldova privind instituţiile financiare, nr.550 din 21.07.1996. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81.

GHIŢĂ, M. ş.a. Guvernanţa corporativă şi auditul intern. Chişinău: Tehnica Info, 2009. 658 p.

BOSTAN, I., GROSU, V. Rolul auditului intern în optimizarea guvernanței corporative la nuvelul grupurilor de întreprinderi. În: Economie teoretică și aplicată (vol.VIII), 2010, nr.2 (543), p.63-84.

FULOP, M. Evoluția funcției de audit intern în contextual transparenței corporative. În: Audit financiar, 2017, nr.4, (147), p.343.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.