SECURITATEA INFORMAȚIEI VIS-À-VIS DE SECURITATEA INFORMAȚIONALĂ

Tudor BRAGARU, Valentin BRICEAG, Viorel MALCOCI, Valeriu GALAICU

Abstract


În prezent, la nivel internațional se vehiculează mai mulți termeni similari, cum ar fi securitatea informației, securitatea informațională și securitatea cibernetică. Dar pot oare aceste concepte să se substituie unul pe altul sau sunt diferite? Și la nivel național multă lume întâmpină dificultăți majore în ce privește înțelegerea și aplicarea corectă a acestor concepte, care, în funcție de context, uneori pot fi considerate ca sinonime, alteori pot fi diferite, inclusiv ca sarcini, funcții, impact, arie de acoperire etc. Lucrarea urmărește să aducă o mai bună înțelegere și conștientizare a terminologiei, fiind utilă pentru persoanele implicate în activități educaționale (elevi, studenți, profesori, doctoranzi), pentru cei angajați în activități informaționale și/sau de securitate a informației.

THE INFORMATION SECURITY VIS-a-VIS INFORMATIONAL SECURITY

Nowadays, worldwide, there are a lot of similar terms, such as information security, informational security and cybersecurity. But could these terms be replaced by each other or are they different? Nationwide, many people encounter major difficulties in understanding and correctly applying these terms, which, depending on context, can be sometimes considered synonyms or can be different by meaning, tasks, functions, impact or coverage. The paper aims at leading to a better understanding and awareness of this terminology, being useful for a wide range of users with educational activities (pupils, students, teachers, PhD students) and/or people engaged in informational and/or information security activities.


Keywords


information security, informational security, cybersecurity, information system security, ICT security.

Full Text:

PDF

References


Amount of monetary damage caused by reported cyber crime to the IC3 from 2001 to 2017. Disponibil: https://www.statista.com/statistics/267132/total-damage-caused-by-by-cyber-crime-in-the-us/

NIST Special Publication 800-series General Information. INFORMATION TECHNOLOGY LABORATORY. Nation Institute of Standards and Technologies: publicat 21.05.2018. Disponibil: https://www.nist.gov/itl/nist-special-publication-800-series-general-information

Payment Card Industry 3-D Secure (PCI 3DS). Security Requirements and Assessment Procedures for EMV® 3-D Secure Core Components: ACS, DS, and 3DS Server. Security Standards Council: publicat octombrie 2017. Disponibil: Site. https://www.pcisecuritystandards.org/documents/PCI-3DS-Core-Security-Standard-v1.pdf?agreement=true&time=1553409032809

Information technology — Security techniques — Information security management systems — Overview and vocabulary. International Organization for Standardization. ISO/IEC 27000:2018, ediția V: publicat februarie 2018. Disponibil: http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/c073906_ISO_IEC_27000_2018_E.zip

The World's Online Electrotechnical Vocabulary. Area: 721: Telegraphy, facsimile and data communication. International Electrotechnical Commission (UIT) (IEV ref. 721-08-57): publicat noiembrie 1991. Disponibil: http://www.electropedia.org/iev/iev.nsf/display?openform&ievref=721-08-57

X.1051: Information technology - Security techniques - Code of practice for Information security controls based on ISO/IEC 27002 for telecommunications organizations. International Telecomunication Unit (ITU): publicat 21.11.2016. Disponibil: https://www.itu.int/rec/T-REC-X.1051-201604-I/en

Legea privind Securitatea Cibernetica a României, versiunea finală, publicată la 04.04.2016. Disponibil: https://www.comunicatii.gov.ro/legea-privind-securitatea-cibernetica-a-romaniei-versiunea-finala/

MORARU, S. Securitatea Națională a Republicii Moldova în contextul democratizării societății: aspecte politico-informaționale / Cu titlu de manuscris. Chișinău, 2015.

Legea privind Concepția Securității Informaționale a Republicii Moldova, nr.299 din 21.12.2017. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.48-57, art.122.

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации №646, от 5 декабря 2016 г. Disponibil: https://rg.ru/2016/12/06/doktrina-infobezobasnost-site-dok.html

Legea privind accesul la informație, nr.982 din 11.05.2000. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.88-90, art.664.

Hotărârea Parlamentului pentru aprobarea Strategiei naționale de apărare și a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de apărare pentru anii 2018–2022, nr.134 din 19.07.2018. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.285-294, art.441.

National Cyber Security Strategies. Setting the course for national efforts to strengthen security in cyberspace. European Network and Information Security Agency (ENISA): Mai 2012. Disponibil: https://www.enisa.europa.eu/publications/cyber-security-strategies-paper

Dejan Kosutic. ISO 31000 and ISO 27001 – How are they related?

CISSP. Руководство для подготовки к экзамену. Ediția V. Disponibil: http://dorlov.blogspot.com/2011/05/issp-cissp-all-in-one-exam-guide.html


Refbacks

  • There are currently no refbacks.