MECANISMUL DE FUNCȚIONARE A ORGANIZAȚIILOR DE MICROFINANȚARE ORIENTATE SPRE MEDIUL DE AFACERI

Mariana DOGA-MÎRZAC

Abstract


Microfinanțarea reprezintă o sursă alternativă de creditare. Specificul sectorului este clientela spre care se îndreaptă instituțiile de microfinanțare, care sunt întreprinderile mici și mijlocii, categoria cel mai mult expusă dificultății de accesare la finanțare. Obiectivul principal al instituţiilor de microfinanţare este crearea unor sectoare financiare accesi­bile în regiunile rurale și susținerea financiară a mediului de afaceri, în special a IMM-urilor prin acordarea microcre­ditelor. Dezvoltarea instituțiilor de microfinanțare va contribui la identificarea și îndepărtarea barierelor pentru crearea pieței capitalului, care să asigure îmbunătățirea relațiilor dintre instituțiile financiare și întreprinderile autohtone.

THE MECHANISM OF FUNCTIONING OF MFI ORGANIZATIONS GEARED TOWARD BUSINESS

Microfinancing is alternative source of credit. The spesificity of this sector are the customers toward who these institutions are oriented represented by small and medium enterprises the category which is mostly exposed the difficulty of accessing financing. The main objective of microfinancing institutions is the creation of financial sectors in rural areas and the financial support of the business environment. Financing business by non-banking financial institutions will contribute to the identification and removal of barriers to the creation of capital market to ensure the improvement of the relations between financial institutions and the domestic enterprises.


Keywords


MFI organizations, businesses, operating mechanism, alternative forms of financing.

Full Text:

PDF

References


POPA, E. Microfinanțarea – pilon în dezvoltarea socială și economică a Republicii Moldova: Teză de dictor în economie. Chișinău, 2010. 81 p.

Legea cu privire la organizațiile de creditare nebancară, nr.1 din 16.03.2018 http://lex.justice.md/md/374785/

SAPTELICI, V. Dezvoltarea instituțiilor de microfinanțare din R.Moldova prin implimentarea celor mai bune prac-tici de activitate a organizațiilor de microfinanțare din Uniunea Europeană. În: Materialele Conferin¬ței „Creşterea economică în condiţiile globalizării”, Chișinău, ed.12, vol.2, p.153-156.

Proiectul de lege pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare pe anii 2018-2022 şi a Planului de acţiuni aferent implementării acesteia, https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr06 _153.pdf

MÎRZAC, V. Particularitățile implementării mecanismelor financiare în instituțiile de microfinanțare din Republica Moldova: Teză de doctor în economie, Chișinău, 2010. 227 p.

Studiu de evaluare a pieţei de microfinanţare în Republica Moldova. http://www.cnpf.md/file/AEI/3.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.