EMIGRAȚIA ȘI EFECTELE EI ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Elena NIREAN, Boris COREȚCHI

Abstract


Începând cu ultimul deceniu al secolului trecut și până în prezent, Republica Moldova se confruntă cu un puternic flux de migrație a populației. Cetățenii Republicii Moldova, de multe ori tineri apți de muncă, pleacă în străinătate, fie din cauza sărăciei, fie a lipsei de perspective, în căutarea unei vieți mai bune și a unui loc de muncă mai bine plătit peste hotarele țării. Există multe dispute referitor la migrația populației și consecințele sale asupra țării și a familiilor. Unii consideră că migrația trebuie privită ca fiind un proces ce trebuie bine gestionat, alții văd migrația ca o problemă care trebuie soluționată.

Experții subliniază că din Republica Moldova a plecat deja circa o treime din populația activă. Conform Biroului Național de Statistică, la începutul anului 2017 numărul mediu al populației era de 3.550.000 de persoane, ceea ce e cu 2,2 mii de oameni mai puțin decât fusese înregistrat în 2016.

Emigrația necontrolată, ilegală, a devenit în ultimele decenii una dintre cele mai actuale probleme pentru Republica Moldova. În ultimii ani s-au făcut investigații privind emigrația, inclusiv emigrația forței de muncă. Totodată, problema dată nu este studiată profund și necesită o cercetare complexă a promovării politicii migraționale.

Scopul lucrării de faţă este de a analiza fenomenul emigrației și a estima din punct de vedere economic impactul ei asupra situației economice în Republica Moldova.

EMIGRATION AND ITS EFFECTS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Since the last decade of the last century up until now, the Republic of Moldova faces a strong flow of population migration. Citizens of the Republic of Moldova, often young people who are able to work, go abroad either because of poverty or lack of prospects in search of a better life and a better paid job abroad. There are many disputes about population migration and its consequences for the country and for families. Some consider migration to be seen as a process that needs to be managed well, others see migration as a problem to be solved.

Experts point out that about one third of the active population has already left the Republic of Moldova. According to the National Bureau of Statistics, at the beginning of 2017 the average population was 3.550.000 people, which is 2.2 thousand people less than it was in 2016.

Uncontrolled, illegal immigration in recent decades has become one of the most current problems for the Republic of Moldova. In recent years, investigations have been made on emigration, including emigration of labor. At the same time, the problem is not deeply studied and requires a complex research into the promotion of migration policy.

The aim of this paper is to analyze the phenomenon of emigration and to estimate economically its impact on the economic situation in the Republic of Moldova.


Keywords


emigrants, migrants, migration, living standard, natural growth

Full Text:

PDF

References


VERDEȘ, G. Republica Moldova și exigențele integrării europene. Chișinău: Știința, 2010.

VASILE, V., ZAMAN, Gh. Migrația forței de muncă și dezvoltarea durabilă a României. Abordări teoretico- meto-do¬logice. Sistem de indicatori și modele de analiză. București: Expert 2005. 233 p.

Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova http://statistica.gov.md/category.php?l=ro&idc=103&


Refbacks

  • There are currently no refbacks.