IMAGINEA INOVAȚIONALĂ: METODOLOGII INTERNAȚIONALE DE CERCETARE A ACTIVITĂȚII INOVAȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA

Liliana SAHARNEAN

Abstract


Încurajarea dezvoltării activității de inovare a devenit astăzi un imperativ al tuturor țărilor înrolate în edificarea poli­ticilor și, în final, al societăților bazate pe cunoaștere. Definind astfel politica inovațională a statului, activitatea de cercetare-dezvoltare și inovare formează o componentă importantă a politicilor socioeconomice și tehnologice moderne, care reflectă atitudinea țării față de procesul și rezultatele inovării, determină obiectivele și direcțiile autorităților în domeniul științei, tehnologiei etc. și a autorităților din domeniile de implementare a rezultatelor cercetării și inovării, determinând astfel dezvoltarea durabilă a țării.

THE INNOVATIONAL IMAGE: INTERNATIONAL RESEARCH METHODOLOGIES

OF THE INNOVATIONAL ACTIVITY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Supporting the development of innovational activity has now become imperative for all countries enrolled in building policies and, finally, the knowledge-based societies. By defining the state's innovational policy, Research & Development and Innovation are an important component of modern socio-economic and technological policies that reflect the country's attitude towards the process and results of innovation, that determine the objectives and directions of the authorities in the field of science, technology, etc. and authorities in the fields of implementation of research and innovation results, ultimately leading to the sustainable development of the country.


Keywords


Research & Development, Innovation, Globalization, Global Innovation Index, Global Competitiveness Index

Full Text:

PDF

References


GROSSMAN, G.M., HELPMAN, E. Innovation and Growth in the Global Economy. Cambridge: The MIT Press, 1993. 384 p. ISBN 9780262570978

Studiu privind îmbunătăţirea cadrului normativ-legislativ naţional din domeniul proprietății intelectuale în vederea încurajării activităţii inovaţionale. Chișinău: AGEPI, 2014. [on line] Disponibil: http://agepi.gov.md/sites/default/ files/2015/11/Studiu_inovare.pdf [Accesat:11.05.2019].

Global Innovation Index 2018: Energizing the World with Innovation. 11th edition. [on line] Geneva: WIPO, Cornell University, INSEAD, 2018. ISBN 979-10-95870-09-8. Disponibil: https://www.globalinnovationindex.org/ userfiles/file/reportpdf/gii_2018-report-new.pdf [Accesat:12.05.2019]

Global Innovation Index 2013. 6th edition. [on line] Geneva: WIPO, Cornell University, INSEAD, 2013. ISBN 979-10-95870-09-8 Disponibil: https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-2013.pdf [Accesat: 12.05.2019]

MATTHEWS. Ch. H., BRUEGGEMANN, R. Innovation and Entrepreneurship: A Competency Framework. London; New York: Routledge, 2015. ISBN 9780415742528

AUBERT, J. Innovation Policy: A Guide for Developing Countries. Washington, DC: World Bank, 2010. ISBN 9780821382691.

Global Innovation Index [on line]. Disponibil: https://www.globalinnovationindex.org/about-gii#reports [Accesat: 11.05.2019]

The Global Innovation Index 2017: Innovation Feeding the World . 10th edition. [on line] Geneva: WIPO, Cornell University, INSEAD, 2017. ISBN 979-10-95870-04-3 Disponibil: https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/ file/reportpdf/gii-full-report-2017.pdf [Accesat: 12.05.2019]

The Global Innovation Index 2016: Winning with Global Innovation. 9th edition. [on line] Geneva: WIPO, Cornell University, INSEAD, 2016. ISBN 979-10-95870-01-2 Disponibil: https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/ file/reportpdf/gii-full-report-2016-v1.pdf [Accesat: 12.05.2019]

The Global Innovation Index 2015: Effective Innovation Policies for Development. 8th edition. [on line] Geneva: WIPO, Cornell University, INSEAD, 2015. ISBN 978-2-9522210-8-5 Disponibil: https://www.globalinnovationindex.org/ userfiles/file/reportpdf/gii-full-report-2015-v6.pdf [Accesat: 12.05.2019]

The Global Innovation Index 2014: The Human Factor in Innovation. 7th edition. [on line] Geneva: WIPO, Cornell University, INSEAD, 2014. ISBN 978-2-9522210-6-1 Disponibil: https://www.globalinnovationindex.org/userfiles/ file/reportpdf/GII-2014-v5.pdf [Accesat: 12.05.2019]

Sinteza Raportului Competitivităţii Globale 2011-2012 publicat de Forumul Economic Mondial (WEF) [on line] Disponibil: http://old.mtic.gov.md/sites/default/files/transparency/plans_and_reports/sinteza_raportului_ competitivitatii _ globale_2011_1_0.rtf [Accesat: 15.05.2019]

The Global Competitiveness Report 2018. [on line] Geneva:World Economic Forum, 2018, p.37-38. ISBN-13: 978-92-95044-76-0. Disponibil: http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitiveness Report2018.pdf [Accesat:15.05.2019]

Comisia Europeană. Cât de competitivă este regiunea dumneavoastră? Comisia publică indicele competitivității regionale din 2016. Comunicat de presă. Bruxelles: Comisia Europeană; 27 februarie 2017 [on line] Disponibil: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-333_ro.htm [Accesat: 15.05.2019]

Indicele competitivității regionale europene[on line] Disponibil: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/ maps/regional_competitiveness/ [Accesat:15.05.2019]


Refbacks

  • There are currently no refbacks.