POTENŢIALUL CENTRELOR DE INOVARE DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN DEZVOLTAREA STRATEGIEI „ECONOMIA DIGITALĂ” PENTRU ŢĂRILE PARTENERIATULUI ESTIC

Valentina TÎRŞU, Sergiu TUTUNARU

Abstract


În articol este examinat potenţialul sistemului de inovare al Republicii Moldova  care poate contribui  la Strategia de dezvoltare a economiei digitale (Digital Economy) a ţărilor Parteneriatului Estic (PaE) pentru Republica Moldova şi se descrie situaţia curentă în structura inovaţională din domeniul dat. Sunt prezentate direcţiile principale ale Strategiei de dezvoltare a economiei digitale, care au fost înaintate în calitate de declaraţie la prima şedinţă la nivel ministerial în cadrul PaE la 11 iunie 2015 la Luxemburg și la ultima reuniune care a avut loc la 15 octombrie 2018 la Chișinău.

THE CAPACITY OF MOLDAVIAN INNOVATIVE CENTERS FOR EASTERN PARTNERSHIP

“DIGITAL ECONOMY” STRATEGY DEVELOPMENT

The article examines the capacity of the innovation system of the Republic of Moldova which can contribute to the Digital Economy strategy development of the Eastern Partnership (EaP) countries to the Republic of Moldova and describes the current situation in the field of innovation system. It is presented the main directions of the Digital Economy strategy development, which were submitted as a declaration at the first ministerial level meeting within the EaP on    11 June 2015 in Luxembourg and at the last meeting that took place on 15 October 2018 in Chisinau.


Keywords


Digital Economy, Innovative incubator, country’s image promotion

Full Text:

PDF

References


Raport: First Eastern Partnership Ministerial Meeting on Digital Economy. Disponibil: https://eu2015.lv/images/ news/2015_06_11_EaP_Digital_Economy.pdf

Harmonisation of the digital markets in the eastern partnership study report. Disponibil: steap-ecointegration.com/ docs/Kopanas HDM Panel.pdf

Sectorul TIC Cartea albă a politicilor în Moldova. Disponibil: http://www.ict.md/files/documents/ICT_ro.pdf

Raport de monitorizare, participarea Republicii Moldova în cadrul Parteneriatului Estic. Bilanțul anului 2018. 20 de livrabile PaE către anul 2020. Disponibil: http://ipre.md/wp-content/uploads/2018/12/Monitoring-Report_20-EaP-Deliverables-for-2020_Moldova_2018_IPRE_20.12.2018_RO_final.pdf

Strategia Republicii Moldova în domeniul inovării pentru anii 2012-2020. Disponibil: https://rdstrategy.wordpress. com/ informatii-utile/Strategia-de-la-aitt/

Raport: Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2017. Disponibil: www.statistica.md

Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Strategiei inovaţionale a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovaţii pentru competitivitate”, nr.952 din 27.11.2013. Disponibil: http://lex.justice.md/

Agenția Națională de Cercetare și Dezvoltare. Disponibil: http://ancd.gov.md/ro/content/parcuri-%C8%99i-incubatoare

Strategia sectorială de dezvoltare pentru anii 2014 – 2020. Disponibil: http://particip.gov.md/public/documente/ 137/ro_1112_Educatia-2020.pdf

TUTUNARU, S., TIRSU, V. Aspecte privind implementarea TIC în formarea abilităţilor profesionale cerute pe piaţa muncii. În: Materialele Conferinței ştiinţifice internaționale „Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii”, 26-27 septembrie 2014. Chişinău: Academia de Studii Economice a Moldovei, p.32-37.

TUTUNARU, S., TIRSU, V. Racordarea competenţelor tinerilor specialişti din domeniul TI la cerinţele pieţei forţei de muncă: probleme şi soluţii. În: Materialele Conferinței ştiinţifice internaționale „Politici şi mecanisme de ino-vare şi dezvoltare a proceselor economico-financiare şi sociale în plan naţional şi internaţional”, 31 octombrie – 01 noiembrie 2014. Chişinău: Universitatea de Stat din Moldova, p.300-304.

TIRSU, V. Some aspects of studying process higher education institutions from Moldova. În: Materialele Confe¬rin-ței ştiinţifice internaționale „Fostering the Knowledge Triangle in Moldova”, 4-6 februarie 2015. Chişinău: Aca-demia de Studii Economice a Moldovei, Volume 1/Issue 1, p.59-66.

TUTUNARU, S. Some aspects of the global IT learning solutions and international certification opportunities in the Republic of Moldova. In: Proceedings of the 5th International Conference On Virtual Learning. Bucuresti 2010, 29-October 31, p.221-226.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.