MANAGEMENTUL FINANȚELOR PUBLICE – ABORDĂRI CONCEPTUALE

Eugenia GHEORGHIȚA

Abstract


Elaborarea mecanismelor de modernizare a managementului finanțelor publice a devenit esențială în procesul de eficientizare a utilizării resurselor bugetare. Republica Moldova a inițiat implementarea unui program ambițios de re­for­mare a managementului finanțelor publice prin modernizarea instituțiilor bugetare și ajustarea cadrului legislativ la prin­ci­piile europene în domeniu. În majoritatea statelor lumii, elaborarea și implementarea mecanismelor de modernizare a managementului finanțelor publice au devenit cruciale în procesul de eficientizare a utilizării resurselor bugetare.

PUBLIC FINANCE MANAGEMENT - CONCEPTUAL APPROACHES

Developing mechanisms for modernizing public finance management have become essential in the process of stream­lining the use of budgetary resources. The Republic of Moldova initiated the implementation of an ambitious program to reform public finance management by modernizing budgetary institutions and adjusting the legislative to European principles. In most countries in the world, the development and implementation of mechanisms to modernize public finance management have become crucial in streamlining the use of budgetary resources.


Keywords


management, public finances, budget, local autonomy, decentralization

Full Text:

PDF

References


TELEVCA, O. Administrarea finanțelor publice locale: Teză de doctor în drept. Chişinău, 2017.

Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale, nr.181 din 25.07.2014. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.223-230.

Legea privind finanţele publice locale, nr.397 din 16.10.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.248-253.

HÎNCU, V. Fundamentele evaluării performanței bugetare la nivelul administrației publice centrale: Teză de doctor în științe economice. Chişinău, 2016.

MANOLE, T, STRATAN, A. Managementul finanțelor publice locale: probleme și oportunități. Chișinău: INCE, 2014.

Legea privind descentralizarea administrativă, nr.435 din 28.12.2006. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.29-31.

SECRIERU, A., DRAGOMIR (Rotaru), L. Managementul finanțelor publice locale. Chișinău, 2015.

http://www.mf.gov.md


Refbacks

  • There are currently no refbacks.