CLUSTERS AS CATALYSTS OF THE ECONOMY COMPETITIVENESS

Claudia ISAC

Abstract


In the introductory part of this paper we have presented the development clusters and cluster-related concepts in interdependence with technological developments and innovation worldwide. Most of the research is related to the use of the comparison method to identify the main types of clusters developed mainly in Romania and the use of synthesis method in order to identify the criteria for assessing the clusters, particularly innovative clusters. In the end, we have highlighted the importance of clusters in the economic development and in increasing the competitiveness of the national economy.

CLUSTERELE – CATALIZATOR AL COMPETITIVITĂȚII ECONOMIEI

În cuprinsul acestei lucrări am arătat, în partea introductivă, evoluția noțiunilor legate de cluster și conceptele sino­­nime acestuia în interdependență cu evoluția tehnologică și inovația la nivel mondial. Cea mai mare parte a cercetării este legată de utilizarea metodei comparației în vederea identificării principalelor tipuri de clusetre dezvoltate în special în România și de utilizarea metodei sintezei în scopul identificării criteriilor de evaluare a clusterelor, în special a clus­terelor inovative. În final, am evidențiat importanța clusterelor în dezvoltarea economică și în creșterea competitivității economiei naționale.


Keywords


clusters, innovation, economic development, regional clusters, economy

Full Text:

PDF

References


PRODAN, I. Characteristics of innovative clusters of the European Union. In: Revista Economica, 2012, nr.4(82). ISSN 1810-9136

PERDELEANU, M. Corporations as a form of organizing clusters. In: Studia Universitatis Moldavie. Seria „Științe Economice”, 2017, nr.7(107). ISSN 1857-2073

CLIP, R.I. The Role of technology in developing competitive clusters. In: Review of Management & Economic Engineering, 2009, vol.8, Issue 2, p.67-73. ISSN 1583-624X

POPA, I., POPESCU D. The importance of innovative clusters’ proliferation for sustainable economic growth of Romania. In: Proceedings of the 7th International Management Conference „New Management for the New Economy”, Bucharest, Romania, 7-8 November 2013. ISSN 2286-144

LUȚ, D.M. The role and importance of clusters in an economy based on knowledge. In: Revista QUAESTUS, 2017, nr.11. ISSN: 2285-424XM

ENACHE, E., VECHIU, C., MOROZAN, C. The Cluster Association – a Form of Business Development. In: Theoretical and Applied Economics, 2009, no.6. ISSN 1841-8678

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”, Sprijinirea autorităţii de management în formularea şi implementarea operaţiunii privind polii de competitivitate, Analiza situaţiei existente privind polii de competitivitate existenţi şi potenţiali din România, aprilie, 2011.

PÎSLARU, D., ARISTIDE, I. An industrial policy based on competitive economic aglomerations – clusters. In: Oeconomica Magazine, 2005. ISSN 1223-0685

SCUTARU, L. Innovative cluster or competitiveness pole? In: Ecoforum, 2015, vol.4, Issue 1(6). ISSN: 2344-2174

PERDELEANU, M. Corporaţiile ca formă de organizare a clusterelor. In: Studia Universitatis Moldavie. Seria „Științe Economice”, 2017, nr.7(107). ISSN 1857-2073

TANȚU, D. Ghid de bună practică pentru clustere şi reţele de firme. Sisteme şi mecanisme colaborative specifice clusterelor economice şi reţelelor de firme în noua economie bazată pe cunoaştere (CLUSTINOVA), Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare, Programul Parteneriate în Domeniile Prioritare 2007.

POPESCU I., POPESCU D. The importance of innovative clusters’ proliferation for sustainable economic growth of Romania. In: Proceedings of the 7th International Management Conference „New management for the new economy”, Bucharest, Romania, 7-8 november 2013.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.