MĂSURAREA STABILITĂȚII FINANCIARE DIN ROMÂNIA UTILIZÂND UN INDICE AGREGAT

Daniela DANDARA-TĂBĂCARU

Abstract


Conceptul de stabilitate financiară nu beneficiază încă de o definiție general acceptată. Interesul autorităților deci­­dente privind atingerea obiectivului de asigurare a stabilității sistemului financiar derivă din conștientizarea pe larg a rolului pe care îl are stabilitatea financiară pentru dezvoltarea economică durabilă și asigurarea bunăstării sociale. Fiind un proces dinamic, acest fenomen impune multiple dificultăți în a fi măsurat, iar literatura de specialitate propune o gamă largă de modele de analiză (metode de calcul și variabile utilizate). În cadrul acestui articol am descris un model de măsurare a stabilității financiare utilizând un indice agregat de stabilitate financiară.

 

MEASUREMENT OF FINANCIAL STABILITY IN ROMANIA USING AN AGGREGATED INDEX

The concept of financial stability does not yet benefit of a generally accepted definition. The concern of the authoritie with decision-making powers regarding the achievement of the objective of ensuring the stability of the financial system derives from the widespread awareness of the role that financial stability has for sustainable economic development and ensuring social welfare. Being a dynamic process, this phenomenon imposes multiple difficulties in being measured and the literature proposes a wide range of analysis models (calculation methods and variables used). In this article we have described a model for measuring financial stability using an aggregate index of financial stability.


Keywords


financial stability, aggregated index of financial stability, sustainable economic development

Full Text:

PDF

References


ALLEN, H.J. A New Philosophy for Financial Stability Regulation. In: Loyola University Chicago Law Journal, 2013, vol.45, no1, p.173-231.

MISHKIN, F.S. Asymmetric Information and Financial Crises: A Historical Perspective. In: HUBBARD, G.R. (ed.) Financial Markets and Financial Crises. University of Chicago Press, 1991, p.69-108. Disponibil: http://www.nber.org/chapters/c11483.

PADOA-SCHIOPPA, T. Central banks and financial stability: exploring a land in between. In: The transformation of the European financial system, ediția a II-a ECB Central Banking Conference, 2002. Disponibil: https://www.ecb.europa.eu/events/pdf/conferences/tps.pdf

MISHKIN, F.S. The Causes and Propagation of Financial Instability: Lessons for Policymakers. Proceedings of the Economic Policy Symposium, Jackson Hole, FED of Kansas, 1997, p.55-96.

SCHINASI, G.J. Preserving Financial Stability. In: IMF Economic issues, 2005, no36.

SCHINASI, G.J. Defining financial stability, working paper nr. WP/04/187, IMF, 2004.

ALLEN, W., WOOD, G. Defining and achieving financial stability. In: Journal of Financial Stability, 2006, vol.2, p.152-172.

CROCKETT, A.D. Why is financial stability a goal of public policy. In: Economic Review, 1997, vol.82, no4, p.5-22.

GADANECZ, B., JAYARAM, K. Measures of financial stability. In: IFC Conference”Measuring financial innovation and its impact” proceedings, Bank for International Settlements, 2009, no31, p.365-380.

Rapoarte ale băncilor centrale privind stabilitatea financiară.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.