SISTEME SUPORT PENTRU DECIZII CLINICE: STAREA ACTUALĂ ȘI PERSPECTIVE DE VIITOR

Alexandru BELDIGA

Abstract


În prezenta lucrare este făcută o analiză a sistemelor de suport decizional (SSD), sunt prezentate tendințele actuale de dezvoltare a sistemelor suport pentru decizii clinice (SSDC), fiind evidențiate deschiderile și oportunitățile pentru SSDC oferite de tehnologia Web și inteligența artificială.

 

SUPPORT SYSTEMS FOR CLINICAL DECISIONS THE CURRENT STATE AND FUTURE PERSPECTIVES

In this paper the analysis of Decision Support System (DSS) is made the new trends in development of Clinical DSS are presented the openings and opportunities for Clinical SSD, offered by Web technology and artificial intelligence are highlighted.


Keywords


decision, decisional process, decisions support system.

Full Text:

PDF

References


HERBERT, A.S. A Behavioral Model of Rational Choice. In: Cowles Foundation Paper 98. The Quarterly Journal of Economics, vol. LXIX, February, 1955.

FILIP, F. Sisteme suport pentru decizii. Ediția a II-a, revăzută și adăugită. București: Editura Tehnică, 2007.

FILIP, F. Decizie asistată de calculator: decizii, decidenți, metode de bază și instrumente informatice asociate. București: Editura Tehnică, 2005.

KERSTEN, G.E., MIKOLAJUK, Z., YEH, A.G-O. Decision Support System for Sustainable development, Kluwer Academic Publishers, Boston/ Dordrecht/London, 2000

DONOVAN, J., MADNICK, S. Institutional And Hoc DSS and Their Efecttive Use, 1997.

(Accesat: 25.09.2018)

SPRAGUE, R.H. A Framework for the Development of Decision Support Systems, 1980.

http://web.njit.edu/~bieber/cIS677F98/readings/sprague80.pdf (Accesat: 25.09.2018)

FILIP, F. Sisteme suport pentru decizii. București: Editura Tehnică, 2004.

MUNTEAN, M. Perfecționarea sistemelor suport pentru decizii în domeniul economic. București: Academia de Studii Economice, 2003.

AIRINEI, D. Sisteme de asistare a deciziilor și DD, 2006.

http://portal.feaa.uaic.ro/C10/Sisteme%20de%20asistare%20a%deciziil/Capitole%20de%20curs/Forms/AllItems.aspx (Accesat: 25.09.2018)

DUMAREST, M. Technology and Policy in Decision Support Systems. În: White Paper. Decision Point Applications Inc., Beaverlon, Oregon, 2001.

POWER, D.J. Decision Support Systems: Concepts and Resources for Managers. Quorum Books, Westport, Connecticut, 2002.

BELDIGA, A., BRAGARU, T., CĂPĂȚÂNĂ, Gh: Dezvoltarea unui sistem suport inteligent clinic orientat spre tulburări psihice și de comportament în epilepsie. În: 6th International Conference “Telecommunications, Electronics and Informatics” (ICTEI 2018). Chișinău: UTM, 2018, p.367-368.

POPOV, Al., BUTNARU, M., CĂPĂȚÂNĂ, Gh., CĂPĂȚÂNĂ, A. Tulburări psihice și de comportament în epilepsie: clasificarea, diagnosticul, algoritmii de conduită, anamneza, manifestările clinice, investigaţiile paraclinice, tra¬tamentul, reabilitarea, resursele necesare, profilaxia. Chişinău: CEP USM, 2018. 118 p. ISBN 978-9975-142-03-8

COPĂCEANU, A., BELDIGA, M., BELDIGA, A., POPOV, A., CĂPĂȚÂNĂ, Gh. Intelligent decision-making support system for diagnosis of psychiatric and behavioral disability in epilepsy. În: Buletin științific supliment, catalogul oficial al salonului „Cadet INOVA”, 2019, nr.4, p.179-182. ISSN 2501-3157, ISSN-L 2501-3157


Refbacks

  • There are currently no refbacks.