MODELUL DISCRIMINANT DE DIAGNOSTIC ȘI PROGNOZĂ A STĂRILOR DE DIFICULTATE FINANCIARĂ ÎN ACTIVITATEA BĂNCILOR AUTOHTONE

Eugeniu RAIEȚCHI

Abstract


Majoritatea statelor, la moment, au implementat sau sunt în proces de implementare a acordului BASEL III în vederea îmbunătățirii sistemului de reglementare și supraveghere a activității băncilor. Recenta criză economică mondială ce a lăsat o amprentă profundă asupra unor bănci din lume, dintre cele mai puternice, a demonstrat încă o dată că instrumentele dezvoltate în cadrul acordurilor BASEL sunt binevenite, dar nu sunt suficiente în vederea minimizării riscului de faliment al băncilor, creând astfel o cerere și premise în vederea dezvoltării diferitor instrumente de alertă preventivă. Dacă e să analizăm situația Republicii Moldova, un asemenea instrument nu este dezvoltat și, respectiv, implementat, determinând astfel necesitatea abordării problematicii date.

 

THE DISCRIMINANT MODEL OF DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF
THE STATES OF FINANCIAL DIFFICULTY IN THE ACTIVITY OF THE LOCAL BANKS

Most states, at the moment have implemented or are in the process of implementing the BASEL III agreement in order to improve their regulation and supervision system on banks activity. The recent global economic crisis that has left a deep imprint on some of the most powerful banks in the world, has once again shown that the instruments developed under the BASEL agreements are welcome but not sufficient to minimize the bankruptcy risk, creating thus a request and premises for the development of different preventive alert tools. If we analyse the situation in the Republic of Moldova, such an instrument is not developed and respectively implemented, thus determining the author's focus on the described problem.


Keywords


method of discriminant analysis, banking sector, state of difficulty, bankruptcy, crisis.

Full Text:

PDF

References


ALTMAN, E.I. Corporate financial distress. A complete quid to predicting, avoiding, a dealing with bankruptcy. New York, Wiley Cop., 1983.

ALTMAN, E.I. Financial Rations, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. In: The Journal of Finance, vol.XXIII, September 1968, no.4.

ALTMAN, J.E. Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy. In: The Journal of Finance, 1968, vol.23, p.589-609.

ALTMAN, E.I. Predicting financial distress of companies revisiting the Z-score and Zeta models. p.5, 10-12, 27.

FRIEL, Ch.M., Ph.D. Notes on Discriminant Analysis. Criminal Justice Center. Sam Houston State University, 2005.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.