SISTEMUL NAȚIONAL DE INOVARE CA INSTRUMENT DE SPORIRE A COMPETITIVITĂȚII ȚĂRII

Elena SIMCIUC

Abstract


Tranziția spre o cale de dezvoltare inovativă devine posibilă datorită creării sistemelor naționale de inovare (SNI), care, potrivit cercetărilor științifice, reprezintă principala realizare a secolului XX. Ca răspuns la provocările globale, asemenea sisteme reprezintă o abordare complexă și inteligentă a procesului de identificare a domeniilor strategice de intervenție, bazate pe analiza punctelor forte, a potențialului economic, cultural, intelectual. Specializarea inteligentă cuprinde o viziune largă asupra inovării, incluzând, fără îndoială, abordări bazate atât pe tehnologii, cât și pe mecanisme eficiente de gestionare, cum ar fi managementul inovațional. Începutul formării SNI în Republica Moldova a fost lansat prin aprobarea, în 2004, a Codului cu privire la Ştiinţă şi Inovare. Actualmente, procesul de formare a SNI este în proces de consolidare. THE NATIONAL SYSTEM OF INNOVATION AS AN INSTRUMENT OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE COUNTRYThe transition to an innovative development path is made possible by the creation of national innovation systems (SNI), which, according to scientific research, represents the main achievement of the 20th century. In response to global challenges such systems are an intelligent and complex approach to the process of identification of the strategic areas of intervention, based on the analysis of strengths, of the economic, cultural and intellectual potential of the economy. Smart specialization encompasses a broad vision of innovation, including, without a doubt, approaches based on both technology and efficient management mechanisms, such as innovation management. The beginning of the formation of the SNI in the Republic of Moldova was launched by the approval, in 2004, of the Code on Science and Innovation. Currently, the SNI formation is in the process of consolidation.

Keywords


national innovation system, innovation, innovative development, innovation policy.

Full Text:

PDF

References


Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2020”, aprobată prin Legea nr.166 din 11 iulie 2012. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012. Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&id=345635. [Accesat: 08.09.2019]

Протокол № 05/47пр от 08.06.2006 г, Концепция национальной инновационной системы, Совет Министров Республики Беларусь, Disponibil: www.belisa.org.by/doc/CIS.doc, [Accesat: 13.09.2019]

БАЖИРОВ, К.Н. Совершенствование механизма управления индустриально- инновационным развитием предприятия, в отрасли производства строительных материалов. Менеджмент: Диссертация на соискание ученой степени доктора философии. Туркестан, 2012.

LUNDVALL, B-A. National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. Anthem Press, 2002, vol.2, 404 p. ISNB 0857286749, 9780857286741

NELSON, R. National innovation systems. A comparative analysis. Nueva York: Oxford Univ. Press, 1993. 552 p. ISBN: 9780195076172

COMISIA EUROPEANĂ, Eurostat, Harmonised Survey Questionnaire, July 23, 2012, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/203647/203701/Harmonised+survey+questionnaire+2012/164dfdfd-7f97-4b98-b7b5-80d4e32e73ee [Accesat: 10.09.2019]

HÎRBU, E., SIMCIUC, E. ș.a. INNObarometru 2014. Chișinău, 2015. ISBN 978-9975-80-976-4

Strategia Inovaţională a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovaţii pentru competitivitate”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.952 din 27 noiembrie 2013. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013. Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc〈=1&id=350541 [Accesat: 09.09.2019]

SIMCIUC E., CRUDU R., SÎRBU O., COSCIUG C. Specificația-țintă a triunghiului cunoașterii în Republica Moldova. Chișinău, 2016. ISBN-978-9975-3069-9-7


Refbacks

  • There are currently no refbacks.