MODELE DE SCHIMBARE ORGANIZAȚIONALĂ

Natalia STEFANCO

Abstract


În lumea contemporană, schimbările sunt din ce în ce mai frecvente. Orice schimbare poate fi un act de creație. Reducerea timpului dintre două schimbări este egalată de permanentizarea unei capacități proprii de creație în propriile structuri organizatorice, de flexibilitatea structurilor de conducere, de formarea permanentă a personalului în măsură să asigure creșterea vitezei de asimilare a noului, de gradul de receptivitate a managerului față de schimbări, de motivarea conducerii. Schimbarea reprezintă o permanență și o realitate a vieții noastre cotidiene. Fie că o dorim sau nu, schimbarea se produce la nivel de individ sau la nivel de organizație. Unele firme percep schimbarea ca o evoluție firească, sunt obișnuite cu ea. Altele însă o percep ca pe o amenințare și nu reacționează în timp util pentru a supravețui unui mediu din ce în ce mai turbulent. Oamenii și organizațiile au nevoie de timp pentru a se obișnui cu schimbarea, dar în prezent ritmul schimbărilor este atât de rapid, încât firmele se confruntă cu transformări permanente și nu mai au timp să rămână inactive, inflexibile.

 

MODELS OF MANAGEMENT CHANGE

In the contemporary world, changes are becoming more frequent. Any change can be an act of creation. The reduction of the time between two changes is equaled by the permanentization of an own creation capacity in its own organizational structures, the flexibility of the management structures, the permanent training of the staff able to ensure the increase of the assimilation speed of the new one, of the degree of receptivity of the manager towards changes, by management motivation. Change is a permanence and a reality of our daily lives. Whether we like it or not, change occurs at the individual or organizational level. Some companies perceive change as a natural evolution, they are used to it. But others perceive it as a threat and do not respond in a timely manner to survive an increasingly turbulent environment. People and organizations need time to get used to the change, but at the moment the pace of change is so fast that companies face permanent changes and no longer have to remain inactive, inflexible.


Keywords


management, change, model, process, transformation, development.

Full Text:

PDF

References


BURDUȘ, E., CĂPRĂRESCU, Gh. Fundamentele managementului organizației. București: Editura Economică, 1999.

BURDUŞ, E., CĂPRĂRESCU, Gh., ANDRONICEANU, A. Managementul schimbării organizaționale. Bucureşti: Editura Economică, 2008.

BRĂDUȚANU, D. Studiu comparativ a două modele de schimbare organizațională. Universitatea de Vest din Timișoara. mi.seaopenresearch.eu. [Accesat: 1.06.2019]

Modelul managementului schimbării al lui Lewin. Disponibil: https://sansapentruromania.wordpress.com/2011/02/ 23/ modelul-managementului-schimbarii-a-lui-lewin/

CONNELLY, M., KOTTER, J. 8-Step Process Of Change, 2015. Disponibil: https://www.change-management-coach.com/john-kotter.html [Accesat: 2.10.2010]

ȘENDREA, M. Managementul schimbării: Note de curs. Chișinău: ASEM, 2015.

TRIPON, C., DODU, M., HORIA, R. Dezvoltare organizațională și măsurarea performanțelor. UBB, 2013.

БЛИНОВ, А.О., УГРЮМОВА, Н.В. Управление изменениями. Москва. Торговая корпорация «Дашков и К», 2014.

MULDER, P., BURKE, L. Model of Organisational Change. January 11, 2019. https://www.toolshero.com/change-management/burke-litwin-model/ [Аccesat: 30.10.2019]

Schimbările organizaționale din perspectiva decizională. http://www.creeaza.com/referate/management/ SCHIMBARILE-ORGANIZATIONALE-DI899.php [Accesat: 30.10.2019]


Refbacks

  • There are currently no refbacks.