COOPERAREA PRODUCĂTORILOR AGRICOLI: BARIERE ÎN ASOCIERE ȘI SOLUȚII PENTRU DEPĂȘIREA LOR

Silvia ZAHARCO

Abstract


Lucrarea de faţă are la bază analiza oportunităților de cooperare şi a impactului procesului de cooperare asupra pro­ducătorilor agricoli, identificarea barierelor care împiedică avansarea relațiilor de cooperare, precum şi beneficiile ce pot fi realizate odată cu formarea cooperativelor. Datele prezentate se bazează pe aspectele concrete înregistrate în Republica Moldova privind activitatea cooperativelor agricole, condiţiile necesare pentru dezvoltarea procesului de cooperare a  producătorilor agricoli.

 

COOPERATION OF AGRICULTURAL PRODUCERS: BARRIERS IN ASSOCIATIONS AND THEIR SOLUTIONS

This paper is based on the analysis of the cooperation opportunities and the impact of the cooperation process on the agricultural producers, the identification of the barriers that impede the advancement of the cooperative relations, as well as the benefits that can be achieved with the formation of the cooperatives. The presented data are based on the real aspects registered in the Republic of Moldova regarding the activity of the agricultural cooperatives, the necessary conditions for the development of the cooperation process of the agricultural producers.


Keywords


agriculture, association, barriers, cooperation, profit.

Full Text:

PDF

References


ARTIOMOV, L. Agricultura ecologică: Posibilităţile cooperării pentru o dezvoltare durabilă. In: Analele Științifice ale UCCM, 2012, nr.11, p.217-223. ISSN 1857-1239

ZAHARCO, S. Cooperarea producătorilor agricoli – prioritate a dezvoltării sectorului agrar. In: Economica, 2014, nr. 2 (88), p.47-56. ISSN 1810-9136

ISTUDOR, N., POPESCU, G. (coordonatori). Colecția 3: Probleme de politică agrară. Asocierea și cooperarea în agricultură. București: ASE, 2017. 71 p. ISBN 978-60-34-0179-4

Codul civil al Republicii Moldova cu ultimile modificări și completări. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.66-75.

https://agrostoc.md/

http://cis.gov.md/statistica

Cooperativele agricole – condiție fundamentală pentru dezvoltarea mediului rural. Publicația tematică nr.17, 2015 [Accesat: 26.09.2019]. Disponibil: http://madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/rndr/buletine-tematice/PT17.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.