MODELUL DE MANAGEMENT AL CARIEREI PRIN PRISMA PROFILULUI PROFESIONAL AL ANGAJAŢILOR

Mihaela BALMUŞ-ANDONE

Abstract


În articol este abordată o serie de probleme privind managementul carierei în Republica Moldova. Obiectivele urmă­rite se rezumă la identificarea unor posibilităţi aplicabile în munca managerială, astfel încât aceasta sa contribuie la dez­vol­tarea carierei în condiţii de maximă eficienţă. Cerectarea se bazează pe determinarea abilităţilor prioritare necesare diferitor niveluri manageriale. Astfel, a fost evidenţiat faptul că în planul carierei abilităţile tehnice au pondere mare pentru nivelul managerial inferior, importanţa acestora fiind în descreştere pe măsura urcării pe scara ierarhică.

 

CAREER MANAGEMENT MODEL THROUGH THE PROFESSIONAL PROFILE OF THE EMPLOYEES

This article is dedicated to some issues of career management in the Republic of Moldova. This paper aims at identifying some possibilities applicable in the managerial work so as they would contribute to the career development in conditions of maximum effeciency. The research is based on the identification of major skills necessary for different levels of management. In such a way the fact that the technical abilities have a major weight for the inferior level of management was emphasized, the importance of the latter decreasing in hierarchical evolution.


Keywords


career, level, management, objectives, skills, promotion, efficiency.

Full Text:

PDF

References


ARMSTRONG, M. Managementul resurselor umane. Bucureşti: Codecs, 2003.

CERTO, S. Managementul modern. Diversitatea, calitatea, etica şi mediul global. Bucureşti: Teora, 2002.

VLĂSCEANU, M. Organizaţii şi comportament organizațional. Iaşi: Polirom, 2003.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.