UNELE ASPECTE PRIVIND CONCEPTELE DE BUGETARE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN CADRUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT FINANCIAR

Anastasia MIHAILA

Abstract


În lucrarea de față ne-am propus să facem o analiză teoretică a diverselor concepte privind noțiunile de buget și performanță – atât la nivel național, cât și la nivel internațional. Pe parcursul ultimilor ani în Republica Moldova au fost operate mai multe transformări la nivel social, politic și economic, ca rezultat al globalizării, instabilității mondiale, dar și înăspririi concurenței în mediul de afaceri. În consecință, utilizarea noțiunilor de buget și performanță a apărut ca o necesitate a entităților economice multinaționale. De aici reiese scopul și obiectivele publicației. Astfel, ne-am propus să stabilim care sunt delimitările conceptuale ale noțiunilor de buget și performanță și rolul acestora în sistemul de management.

 

SOME ASPECTS REGARDING THE CONCEPT OF BUDGETING AND PERFORMANCE WITHIN THE FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM

In the present paper intend out to make a theoretical analysis of the various concepts regarding the notions of budget and performance – both nationally and internationally. During the last years, the Republic of Moldova has undergone some transformations at social, political, and economic level, because of globalization and global instability, as well as tightening competition in the business environment. Consequently, the use of the notions of budget and performance have emerged as a necessity of multinational economic entities. Hence the purpose and objectives of the publication. Thus, we set out to establish the conceptual boundaries of the notions of budget and performance and their role in the management system.


Keywords


budgeting, performance, financial management.

Full Text:

PDF

References


CARAMAN, S., CUŞMĂUNSĂ, R. Contabilitate managerială: Note de curs. Chişinău: Tipografia Centrală, 2007, 225 p.

BUGAIAN, L. Managementul costurilor și contabilitatea managerială. Chişinău: Bons Offices, 2003. 150 p.

NEDERIŢĂ, A. ş.a. Contabilitate managerială. Ghid practico–didactic. Chişinău: ACAP, 2000. 264 p.

IONAŞCU, I., FILIP, A., STERE, M. Control de gestiune. Bucureşti: Editura Economică, 2006. 271 p.

ШИМ, Д. К. Основы бюджетирования и больше. Справочник по составлению бюджетов. Москва: Вершина, 2007. 368 с.

ШИМ, Д. К., СИГЕЛ, Д. Г. Основы коммерческого бюджетирования. Санкт-Петербург: Пергамент, 1998. 496 с.

STANCU, I. Gestiunea financiară. București: Editura Economică, 1994. 336 p.

GIURGIU, A.I. Mecanismul financiar al întreprinzătorului. Cluj-Napoca: Dacia, 1995. 324 p.

HOROMNEA, E. Tratat de contabilitate. Teorii, concepte, principii, standarde, aplicaţii. Vol.I, Vol.II. Iaşi: Sedcom Libris, 2001-2003. 488 p., 256 p.

ЩИБОРЩ, К.В. Бюджетирование деятельности промышленных предприятий России. 2-е изд. перераб. и доп. Москва: Дело и Сервис, 2005. 592 с.

EPURAN, M., BĂBĂIŢĂ, V., GROSU, C. Contabilitate și control de gestiune. București: Editura Economică, 1999. 408 p.

АНЫПИН, В., ЦАРЬКОВ, И., ЯКОВЛЕВА, А. Бюджетирование в компании: Современные технологии постановки и развития: Учебное пособие. Москва: Дело, 2005. 238 с.

БУРЦЕВ, В. Через бюджетирование к эффективному менеджменту. В: Финансовый менеджмент, 2005, №1, с.37-39.

ДУГЕЛЬНЫЙ, А., КОМАРОВ, В. Бюджетное управление: Учебное-практическое пособие. 2-е изд. Москва: Дело, 2007. 431с.

ХРУЦКИЙ, В. и др. Внутрифирменное бюджетирование: Настольная книга по постановке финансового планирования. Москва: Финансы и Статистика, 2006. 464 с.

DEMING, W. Out of the crisis. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology. Center for Advanced Engineering Study, 1986. 507 p. [Accesat: 01.02.2019] Disponibil: http://catalogue.nla.gov.au/Record/1167288

DRUCKER, P. The essential Drucker: Selections from the management works of Peter F. Drucker. New York: Harper Business, 2001. 368 p.

PETERS, T. What Gets Measured Gets Done, 1986. [Accesat: 01.02.2019]

Disponibil: http://www.tompeters.com/col_entries. php?note=005143&year=1986

RISTEA, M. Contabilitatea rezultatului întreprinderii. București: Tribuna Economică, 1997. 335 p.

CISTELECAN, L. Economia, eficiența și finanțarea investițiilor. București: Editura Economică, 2002. 145 p.

CĂRUNTU, C., LĂPĂDUȘI, M. The analysis of the global level of the activity of a company on the base of the result indicators, which express profitability. In: Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, 2014, no.1, p.88-96

DĂNILĂ, A. Performanța financiară a întreprinderii. București: Universitaria, 2014. 240 p.

TANNENBAUM, R., SCHIMDT, H. How to choose a leadership pattern. In: Harvard Business Review, 2009, p.133.

NICOLESCU, O., VERBONCU, I. Fundamentele managementului organizaţiei. Ediţia a III-a. Bucureşti: Tribuna Economică, 2007. 229 p.

LAVALETTE, G., NICULESCU, M. Les strategies de croissance. Paris: d’Organization, 1999. 392 p.

BOURGUIGNON, A. Performance et controle de gestion. Encyclopedie de Comptabilite, 2000. 934 p.

BITICI, U., TURNER, T., BEGEMANN, C. Dynamics of performance measurement systems. In: International Journal of Operations and Production Management, 2000, vol.20, no.6, p.692-704.

FOLAN, P., BROWNE, J., JAGDEV, H. Performance: Its meaning and content for today's business research. In: Computers in Industry, vol.58, no.7, 2007, p.605-620.

KARAKAS, F. New Paradigms in Organization Development: Positivity, Spirituality, and Complexity. In: Organiza-tional Development Journal, 2009, no.4. p.89-121

NEELY, A., GREGORY, M., PLATTS, K. Performance measurement system design. In: International Journal of Operations & Production Management, 1995, no.15(4), p.80-116.

STERN, J., SHIELY, J., ROSS, I. The EVA challenge – implementing value-added change in an organization. Canada: Wiley Publishing, 2001. 250 p.

LORINO, P. Methodes et practique de la performance. Paris: d’Organisation, 2003. 520 p.

BOUQUIN, H. Le contrôle de gestion. Paris: Presses Universitaires de France, Collection Gestion, 6ème édition, 2004. 508 p.

LEBAS, M. Performance Measurement and Performance Management. In: International Journal of Production Economics, 1995, no.41, p.23-35.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.