PRACTICA INTERNAȚIONALĂ ȘI NAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL EVALUĂRII ÎN SCOP DE GARANTARE A ÎMPRUMUTURILOR IPOTECARE

Carolina VOLOSATÎI

Abstract


Evaluarea corectă și transparentă a proprietății este esențială pentru creditarea ipotecară. În acest sens, evaluarea proprietății reprezintă unul dintre elementele de bază ale sistemului ipotecar. În articol este descris cadrul de reglementare al Uniunii Europene referitor la evaluarea proprietății în scop de garantare a împrumuturilor, fiind analizată și practicile de evaluare în scop de garantare a împrumuturilor în diferite țări și la nivel local.

 

INTERNATIONAL AND NATIONAL PRACTICE ON THE VALUATION OF PROPERTY FOR MORTGAGE LOAN GUARANTEE

Correct and transparent property valuation is essential to the  mortgage loan, in this sense property valuation is one of the major blocks of the mortgage system. This article describes the European Union (EU) regulatory framework specific to property valuation for loan purposes, as well as an analysis of valuation practices for loan purposes in different countries and also at the local level.


Keywords


valuation of proprety, mortgage loan, market value, loan value, risk.

Full Text:

PDF

References


ГРУДЦЫНА, Л.Ю. Ипотека. Кредит. Комментарий жилищного законодательства: юридическая справка. Эксмо, 2006. 368 с.

Study on the valuation of property for lending purposes 2017. European mortgage federation-european covered bond council. https://hypo.org/emf/

Directiva 2014/17/UE a Parlamentului Eeuropean și a Сonsiliului din 4 februarie 2014 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidențiale și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr.1093/2010.

Regulamentul nr.575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=celex:32013R0575

TEGOVA: European Valuation Standards: eight edition 2016. www.tegova.org

Standarde internaţionale de evaluare: ediţia a 9-a 2011: www.anevar.com/standarde_internationale.php

Royal Institution of Chartered Surveyors professional standards and guidance: Bank lending valuations and mortgage lending value: 1-st edition 2018. https://www.rics.org/uk/

ФЕДОТОВА, М.А., РОСЛОВ, В.Ю., ЩЕРБАКОВА, О.Н., МЫШАНОВ, А.И. Оценка для целей залога: теория, практика, рекомендации. Москва: Финансы и Статистика, 2008.

Codul civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 06.06.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86.

Legea cu privire la ipotecă, nr.142 din 26.06.2008. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.165-166 din 02.09.2008.

Standard Moldovean 249:2004 Sistem unic de evaluare a patrimoniului: termeni şi definiţii. Chişinău. Departamentul „Moldova - Standard”, 2004.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.