ABORDĂRI PRIVIND CONTABILITATEA COSTURILOR DE PRODUCŢIE ȘI CALCULAȚIA COSTULUI PRODUSULUI TURISTIC

Galina Luşmanschi, Oxana COSTEȚCHI-JUȘCA

Abstract


În acest articol sunt analizate particularitățile contabilității costurilor de producție și ale calculației costului produsului turistic în industria turismului. În același timp, sunt evidențiate principiile care stau la baza organizării contabilității costurilor de producție şi a calculaţiei costului produselor turistice. În acest context au fost evidențiate anumite probleme în organizarea contabilității costurilor de producție și au fost înaintate unele recomandări care vor spori operativitatea infor­maţiei contabile, vor intensifica controlul formării costurilor de producţie şi vor contribui la evidenţierea mai amplă a rezervelor de reducere a costului produselor turistice.

 

APPROACHES TO COST ACCOUNTING OF PRODUCTION

AND CALCULATION OF THE COST OF THE TOURIST PRODUCT

This paper analyses the peculiarities of the production cost accounting and the calculation of the cost of the tourism product in the tourism industry. At the same time, the principles underlying the organization of the production cost accounting and the calculation of the cost of tourism products are highlighted. In this context, certain problems have been highlighted in the organization of the production cost accounting and certain recommendations have been made that will increase the operability of the accounting information, intensify the control of the production costs formation and will contribute to the broader highlighting of the reserves to reduce the cost of tourism products.


Keywords


production costs, direct costs, indirect costs, tourist product, package of travel services, calculation item, cost and product cost calculation, partial direct-costing method.

Full Text:

PDF

References


STĂNCIULESCU G., ȚIGU G. Tehnica operaţiunilor de turism. Ediţia a III-a. Bucureşti: All Beck, 1999.

Codul Civil al Republicii Moldova, nr.1107 din 06.06.2002. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.66-75.

Indicații metodice privind contabilitatea costurilor de producție și calculația costului produselor și serviciilor. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.233-237(4551-4555).

Modificările standardelor naționale de contabilitate, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr.48 din 12.03.2019. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.101-107.

Modificările planului general de conturi contabile, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr.100 din 28.06.2019. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr.230-237.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.