ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTABILITATEA AMORTIZĂRII ŞI DEPRECIERII RESURSELOR MINERALE

Tatiana ȘEVCIUC

Abstract


Metodologia actuală de contabilizare a operaţiunilor economice legate de amortizarea și deprecierea resurselor minerale generează numeroase incertitudini şi nu este armonizată perfect cu prevederile actelor legislative și normative în vigoare. Propunerile unor autori de a soluţiona problema în  cauză trezesc multe semne de întrebare, întrucât nu se bazează pe un suport economic argumentat şi neglijează principiile fundamentale ale contabilităţii. De aceea, în articol se propune de a prezenta în mod laconic și explicit aspectele contabile aferente epuizării resurselor minerale care se asociază cu calcularea amortizării acestora și deprecierii lor. De menționat că actualmente nu există formulare tipizate de documente primare pentru calcularea amortizării resurselor minerale şi decontarea sumelor acumulate.

 

GENERAL ASPECTS REGARDING THE ACCOUNTING OF AMORTIZATION AND DEPRECIATION OF MINERAL RESOURCES

The current methodology of accounting for economic operations related to amortization and the depreciation of mineral resources generates numerous uncertainties and is not perfectly harmonized with the provisions of the legal and normative acts in force. The proposals of some authors to solve the problem in question raise many questions, as they are not based on an argumentative economic support and they neglect the fundamental principles of accounting. This is why the article proposes to present in a laconic and explicit way the accounting aspects related to the depletion of mineral resources that are associated with the calculation of their amortization and depreciation. It should be noted that there are currently no standard forms of primary documents for calculating the depreciation of mineral resources and settling the accumulated amounts.


Keywords


mineral resources, depreciation, amortization, value, accounting.

Full Text:

PDF

References


Legea contabilității și raportării financiare, nr.287 din 15 decembrie 2017. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018 nr.1-6, art.22.

Codul subsolului, nr.3 din 2 februarie 1997 (cu modificările şi completările ulterioare). În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 2009, nr.75-77

Standardul Naţional dе Contabilitatе „Imobilizări nеcorporalе şi corporalе”. În: Monitorul Oficial al Rеpublicii Moldova, 2013, nr.233-237, art.1533.

Standardul Naţional dе Contabilitatе „Deprecierea activelor”. În: Monitorul Oficial al Rеpublicii Moldova, 2013, nr.233-237, art.1533.

Planul general de conturi contabile, 2013. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 233-237.

Codul fiscal, nr.1163-XII din 24 aprilie 1997 (cu modificările şi completările ulterioare). În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.