PARTICULARITĂȚILE ORGANIZAȚIONALE ALE ACTIVITĂȚII DIN INDUSTRIA TELECOMUNICAȚIILOR ȘI INFLUENȚA ACESTORA ASUPRA CONTABILITĂȚII

Galina Luşmanschi, Cristina LUNGU

Abstract


În acest articol sunt analizate particularitățile organizaționale ale activității din industria telecomunicațiilor și influența acestora asupra contabilității. În scopul determinării influenței particularităților de ramură au fost delimitate două direcții principale: particularitățile relațiilor de piață în cadrul ramurii și particularitățile activității entităților în prestarea serviciilor de telecomunicații. Astfel, particularitățile activității din industria telecomunicațiilor caracterizate în articol au permis formularea unor măsuri care ar trebui luate în considerare la organizarea contabilității.

 

ORGANIZATIONAL PARTICULARITIES OF THE ACTIVITY FROM THE TELECOMMUNICATION INDUSTRY AND THEIR INFLUENCE ON ACCOUNTING

This paper analyses the organizational particularities of the activity in the telecommunications industry and their in­fluence over the accounting treatment. In order to determine the influence of the branch particularities, two main directions have been delimited: the particularities of the market relations within the industry and the particularities of the activity of the entities providing telecommunication services. Thus, the particularities of the activity in the telecommunications industry characterized in the paper allowed the formulation of some measures that should be considered when organizing the accounting.


Keywords


telecommunications, electronic communications networks, electronic communications service, management accounting, production costs, responsibility centers, business units.

Full Text:

PDF

References


Legea comunicațiilor electronice, nr.241 din 15.11.2007. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51-54.

Legea contabilității şi raportării financiare, nr.287 din 15.12.2017. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.1-6, art.22.

Indicații metodice privind contabilitatea costurilor de producție și calculația costului produselor și serviciilor În: Moni¬torul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.233-237(4551-4555).

Hotărârea Consiliului de Administraţie a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehno¬logia Informaţiei, nr.09 din 22.04.2011, cu privire la aprobarea Instrucțiunilor privind implementarea de către SA „Moldtelecom” a evidenței contabile separate în cadrul contabilității interne de gestiune. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.70-73, art.375.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.