SISTEM INFORMATIC ADAPTIV „DETERMINAREA STĂRILOR PROPRII ALE MOLECULELOR DE FULLERENE”

Victor CIOBU, Florentin PALADI, Gheorghe CĂPĂŢÂNĂ

Abstract


În articol sunt studiate comportamentul şi proprietăţile fizice ale fullerenelor. Avantajul tehnologiilor informaţionale
inteligente este de a construi automat programul de calcul din specificarea iniţială a problemei slab-structurate şi infor-
maţiile de concretizare, furnizate de către beneficiarul problemei în cadrul dialogului cu SSD (parametrii necunoscuţi ai
problemei, metoda de calcul, criteriile de optimizare etc.). SSD a fost folosit la cercetarea fullerenelor: C60, C70, C76, C82.

ADAPTIVE INFORMATIC SYSTEM
„DETERMINATION OF THE EIGENSTATES OF FULLERENE MOLECULES”

In the present article the behavior and physical properties of fullerenes are studied. The advantage of intelligent
information technologies is to build automatically computer program from the initial specification of a poorly-structured
problem and the embodiment information provided by the recipient of the problem through a dialogue with DSS
(unknown parameters of the problem, the method of calculation, optimization criteria etc.). DSS was used to research
fullerene C60, C70, C76, C82.


Keywords


fullerene molecules, semiclassical model, DSS, eigenstates, icosahedral symmetry

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.