CONSOLIDAREA TRIUNGHIULUI CUNOAȘTERII „EDUCAȚIE-CERCETARE-INOVARE” LA USM: STUDIU DE CAZ

Tatiana BULIMAGA, Veaceslav SPRINCEAN, Adrian PALADI, Marianna SAVVA, Florentin PALADI

Abstract


Articolul de față reprezintă o analiză a componentelor triunghiului cunoașterii „Educație-Cercetare-Inovare”, efectuată în baza studiului conținutului proiectului Erasmus+ CBHE Educație pentru Drone – eDrone, în atenție fiind luată le­g­ă­tura lor reciprocă și complementaritatea acestui proiect cu proiectul de cercetare Tehnologii fizice avansate cu apli­ca­rea UVS în monitorizarea şi modelarea factorilor de mediu – Monitor3D, desfășurate la Universitatea de Stat din Moldova (USM). Sunt prezentate instrumentele și căile de transfer de cunoștințe de la un proiect educațional privind dezvoltarea capacităților instituției și de formare a competențelor la un proiect național de cercetare și inovare. Acest studiu de caz poate servi drept model și ar putea fi multiplicat și în cazul altor proiecte.

 

STRENGTHENING THE KNOWLEDGE TRIANGLE “EDUCATION-RESEARCH-INNOVATION” AT THE MSU: CASE STUDY

This article is an analysis of the Education-Research-Innovation knowledge triangle components based on the study of the content of the Erasmus+ CBHE project “Education for Drones – eDrone”, attension being paid to their reciprocal links and its complemen­tation with the research project “Advanced Physical Technologies with application of UVS in monitoring and modeling of environmental factors - Monitor3D”, conducted at Moldova State University (MSU). Here are presented the tools and methods used for transferring knowledge from an educational project focused on the development of the capacities of an institution and training of skills to a national research and innovation project. This case study based on the content of the Erasmus+ CBHE eDrone project, its reciprocity and complementation with the Monitor3D research project, can serve as a model and could be replicated for other projects.


Keywords


Knowledge triangle, education, research, innovation, knowledge transfer, project sustainability, eDrone project, Monitor3D project

Full Text:

PDF

References


ETZKOWITZ, H., WEBSTER, A., GEBHARDT, C., TERRA, B.R.C. The future of the university and the university of the future: evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm. In: Research Policy, 2000b, no29, p.313-314.

MARKKULA, M. The knowledge triangle: Renewing the university culture. The Knowledge Triangle: Re-inventing the Future (eds. P.Lappalainen, M.Markkula). Aalto: Aalto University, 2013, p.11-32.

WALLIN, J. Business Orchestration: Strategic Leadership in the Era of Digital Convergence, 2006, London: Wiley. 414 p.

DODGSON, M., GANN, D.M. and A.J. Salter, The intensification of innovation. In: International Journal of Innovation Management, vol.6, 2002, no.1, p.53.

OECD. Commercializing Public Research – New Trends and Strategies, 2013. Paris: OECD, p.20-21, 27.

MATHIEU, A. University-Industry interactions and knowledge transfer mechanisms: А critical survey. 2011 (CEB Working Paper no 11/015). Brussels: Universite Libre de Bruxelles, p.5-6.

PERKMANN, M., TARTARI, V., McKelvey M., AUTIO E. et all. Academic engagement and commercialisation: A review of literature on university industry relations. In: Research Policy, 2012, vol.42, no2, p.425-427.

O.C.D.E. Manuel de Frascati. La mesure des activités scientifiques et technologiques-Méthode type pour les enquêtes sur la recherche el le développement expérimental, 1993, 2002.

Descrierea proiectului Erasmus+ „Educație pentru Drone – eDrone, http://edroneproject.org/

Descrierea proiectului „Tehnologii fizice avansate cu aplicarea UVS în monitorizarea și modelarea factorilor de mediu”, http://ephysimlab.usm.md/

NEDEOGLO, N., ROTARU, C., DANICI, A. [et al.]. Educație pentru Drone. Suport de curs / Coord.: Pasquale Daponte, Florentin Paladi, Tatiana Bulimaga. Chișinău: CEP USM, 2019. 330 p. ISBN 978-9975-142-85-4.

SPRINCEAN, V., PALADI, A., BULIMAGA, T., PALADI, F. UVS in monitoring of environmental factors. In: IEEE Xplore. 2020, in press, 6 p.

PALADI, F. Sisteme complexe: modele analitice şi numerice avansate de tip cluster. Chișinău: CEP USM, 2005, 174 p. ISBN 9975-70-581-2.

Descrierea proiectului „Patrimoniul arheologic din epoca fierului în regiunea Nistrului Mijlociu și bazinul râului Cogâlnic: cercetare interdisciplinară și valorificare științifică”.

PALADI, F. Tendințe actuale în învățământul superior din Republica Moldova – Innovative system development in the research-based university. În: Contribuții ale membrilor echipei de Experți naționali în Reforma Învățământului Superior din cadrul Programului Erasmus+, Ediția 2018 (articolul conține studiul de caz pentru Republica Moldova pe exemplul Universității de Stat din Moldova „Dezvoltarea sistemului inovativ în universitatea bazată pe cercetare” prezentat în cadrul vizitei de lucru HERE la Universitatea din Montpellier (Franța) în perioada 18-20 aprilie 2018, https://supporthere.org/montpellier_2018), p.37-40.

PALADI, F. Tendințe actuale în învățământul superior din Republica Moldova – Învățământ bazat pe cercetare: sistemul inovativ al universității și triunghiul cunoașterii. În: Reflecții ale membrilor echipei de Experți Naționali în Reforma Învățământului Superior din cadrul Programului Erasmus+, Ediția 2017 (ISBN 978-9975-71-868-4), p.10-14; Studiu HEREs (http://www.erasmusplus.md/sites/default/files/pdf/f.paladi_studiu_heres_2017_0.pdf) 2017. 20 p.

JALENCU, M., NICULIȚĂ, A., PALADI, F. (coordonatori), BULIMAGA, T., BALMUȘ-ANDONE, M., RUGINĂ-MATRAN, V. Sistemul inovativ al universității: antreprenoriatul mediului universitar (pe exemplul Universității de Stat din Moldova). Compendiu metodologico-practic editat în cadrul Proiectului Tempus „Rețeaua de Transfer Tehno¬logic – TecTNet”. Chișinău: CEP USM, 2015. 288 p. ISBN 978-9975-71-729-8

BULIMAGA, T., BALMUȘ-ANDONE, M. Development of innovative strategies at the Moldova State University. Methodological recommendation published within the Incubator „Inventica USM” and with the support of the Tempus Project TecTNet – Technology Transfer Network. Chișinău: Elan Poligraf, 2016. 209 p. ISBN 978-9975-71-802-8


Refbacks

  • There are currently no refbacks.